SÖYEP (Özel Yetenekliler)

Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak;  FARKLILIKLARIN FARKINDAYIZ.

Özel Seymen Eğitim Kurumları Özel Yetenekliler Eğitimi konusunda çalışma yapan Kocaeli’deki ilk okuldur.  

Seymen Özel Yetenekliler Eğitim Programı(SÖYEP) öğrencilerin özel yetenek alanlarını ileri düzeyde geliştirmelerini sağlamak, bireysel farklılıklarını kabul etmelerini olanaklı kılmak ve ailelerine bu konuda destek olmak amacıyla üstün yetenekliler eğitim formasyonu almış öğretmenler, rehber öğretmenler ve idarecilerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin eksik kazanımları da tespit edilerek bu konularda da desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Okulumuzda gerçekleştirilen SÖYEP üç aşamadan oluşmaktadır:

     1. Ders içi Zenginleştirme Çalışmaları

     2. Atölye Çalışmaları

     3. Kazanım Tamamlama Çalışmaları

Ø  Ders İçi Zenginleştirme Çalışmaları:  Ders saatleri içerisinde, önceden belirlenen kazanımlar, hedefler ve aylık planlama doğrultusunda bilgi yükü yerine bilgi kazanma sürecini önemseten istasyon çalışmaları ile yapılan çalışmalardır. İstasyonlar öğrenci seviyelerine göre planlanır ve böylece özel yetenekli öğrenciler desteklenirken eksik kazanımlı öğrenciler de desteklenmiş olur. 

 

Ø  Akademik Çalışmalar: 16.00-17.00 saatleri arasında, her dersin farklı bir gün uygulanması şeklinde yine farklı öğrenci seviyelerine göre hazırlanan istasyon çalışmalarıyla gerçekleştirilir.

  

Ø  Atölye Çalışmaları: Perşembe günleri 16.00-17.00 saatleri arasında, anasınıfından 4.sınıfa kadar olan özel yetenekli öğrencilerin katılımı ve öğretmenlerin farklı çalışma planlamalarıyla dönüşümlü olarak yürütülen çalışmalardır.  Çalışmaların akademik içerikli olmaması dikkat edilen bir durumdur. Araştırma ve inceleme, keşifler yapma; soyut düşünme, analiz-sentez yapabilme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, mantıksal düşünme, problem çözme gibi becerilerin geliştirilmesi çalışmalarındaki temel amaçtır. Yaratıcılığın geliştirilmesi de ayrıca önem taşımaktadır. Ekim ayından itibaren bu prensiplerle gerçekleştirilen atölye çalışmaları anasınıfı, 1. ve 2. sınıf özel yetenekli öğrencileri ile 3. ve 4. sınıf özel yetenekli öğrencilerinden oluşan iki grup şeklinde atölye olarak yapılmaktadır.

SÖYEP (Seymen Özel Yetenekliler Eğitim Programı) kapsamında yaşıtlarına göre farklı düşünen, algılayan, hisseden ve çoğu zamanda ifade eden özel yetenekli öğrencilerle anasınıfı ve ilkokul düzeyinde çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir.