İlkokulda Rehberlik

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI:
Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen tüm öğrencilerin okula uyum süreci öğretmenleri ve aile ile işbirliği yapılarak takip edilir.
 
ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI:
Rehberlik derslerinde uygulanan test, envanter, anket vb. uygulamaları kapsar. Sonuçlar ihtiyaca bağlı olarak veliler ve öğretmenler ile paylaşılır.

SINIF İÇİ REHBERLİK UYGULAMALARI:
Çalışmalarda özellikle Kişisel-Sosyal, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik alanları temel alınmıştır. Bu temel alanlar dikkate alınarak, 7 yeterlik alanlarına göre etkinlikler seçilmiştir. (Okula ve Çevreye Uyum, Eğitsel Başarı, Kendini Kabul, Kişiler Arası İlişkiler, Aile ve Toplum, Güvenli ve Sağlıklı Hayat, Eğitsel ve Mesleki Gelişim) Bu alanlara yönelik belirlenen kazanımların gerçekleştirebilmesi için  sınıf içi rehberlik çalışmaları yapılır. Derslerimiz öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleştirilir.
Bireysel farklılıkları görebilmek ve öğrencileri daha iyi tanıyabilmek için öğrencilere tanıma çalışmaları, test, envanter vb. uygulamalar yapılır.

GÖZLEM ÇALIŞMALARI:
Öğrenciler ders işlenirken ve okul içindeki tüm alanlarda gözlemlenir, sorun tespit edilen durumlarla ilgili gerekli görüşmeler yapılarak çözüm yolları tespit edilir.

BİREYSEL GÖRÜŞMELER:
Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre; bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik alanlarda çıkabilecek sorunlarla ilgili görüşmeler yapılır. Sadece sorun odaklı olmayıp, desteklenmesi gereken olumlu yanlarında göz önünde bulundurularak açığa çıkartılması sağlanır.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ :
Öğrencinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile rehberlik servisi tarafından yapılan aylık öğretmen görüşmeleri sırasında öğrenci ile görüşülmesi gerektiğine karar verilmesi sonucunda velilerinden alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaca bağlı olarak, öğrenci ile görüşme yapılır.

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ:
Öğrencilerin dönemsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sene başında planlanan bilgilendirme seminerlerini içerir. Ayrıca ihtiyaç hissedilen konularda daha sonra planlanmak üzere rehber öğretmenler ve konu ile ilgili uzman kişiler tarafından yapılır.
 
GRUP ÇALIŞMALARI:
İhtiyaç doğrultusunda öğrenciye yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır. (sınav kaygısı grup çalışmaları gibi.)
 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

VELİ GÖRÜŞMELERİ:
Velilerin ihtiyaçları doğrultusunda, rehberlik servisinin gerekli gördüğü durumlarda yapılır. Rehberlik servisi ile yapılan veli görüşmeleri   randevu sistemi  ile gerçekleştirilir.
 
VELİ SEMİNERLERİ:
Öğrencilerin dönemsel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak velinin bilgilendirilmesinin gerekli olduğu konularda planlanan paylaşım ve bilgilendirme seminerleri rehber öğretmenler ve konu ile ilgili uzman kişiler tarafından yapılır.
 
VELİ SEMPOZYUMU:
Özel Seymen Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi olarak, çocuklarımızın sosyal ve duygusal dengelerinin; potansiyellerini ortaya çıkarmalarında ne kadar etkin olduğunun bilincindeyiz. Bu dengenin sağlanmasında okul ve aile işbirliğinin öneminin farkında olarak 2013 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle farklı uzmanların ele aldığı ve üzerinde çalıştığı 11 ayrı sunum eşzamanlı olarak velilerimizle paylaşılmaktadır.
 
BÜLTENLER:
Bültenler yıl içinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bültenlerimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz.
 
GRUP ÇALIŞMALARI:
İhtiyaç doğrultusunda veliye yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır. ( Anne- baba tutumları, sınav kaygısı grup çalışmaları gibi.)
 
AYLIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ:
Özel durumlar dışında, rehberlik servisinin sınıf öğretmenleri ile ayda bir defa yaptığı bireysel görüşmelerdir. Her sınıf öğretmeni ile ayrı ayrı görüşme yapılarak, sınıfın genel yapısı, akademik durum, öğrencilerde gözlenen özel durumların paylaşılması şeklinde yapılır. Bu görüşmelerde öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda öğrenci ve veli ile iletişime geçilir.