Akademik İşleyiş

OKUL ÖNCESİ AMACIMIZ

Okul Öncesi Eğitim, çocukların bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğinin şekillendiği gelişim ve eğitim sürecidir.

Özel Seymen Eğitim Kurumları vizyonu ve misyonu ile hareket eden Seymen Anaokulunda hedefimiz, öğrencilerimizin bu süreci en etkin şekilde geçirmeleri ve onları gelecekteki yaşamlarına hazırlamaktır. Bu hedeflerle eğitimin ailede başlayıp okulda devam ettiği bilinciyle hareket ettiğimiz okul öncesi yolculuğumuzda, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları, sevgi dolu bir sınıf atmosferi içerisinde; “yaparak-yaşayarak” edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayabilen, ikinci bir dile karşı duyarlı ve bu dili kullanabilen, iletişimci, yaratıcı, başarılı ve mutlu bireylerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TEMEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

KÜÇÜK GRUP

Benmerkezci dönemdedirler.

Dil gelişimleri oldukça hızlıdır

Sosyal iletişimin ve arkadaşlık kurmanın adımlarını atarlar

Ne? Neden? Ne zaman? Ne için? Nereden? Gibi soruları sıklıkla sorarlar

Soyut kavramlar ve kelimeleri merak etmeye başlar

Cinsiyetlerinin temel özelliklerini anlamaya başlarlar

Tuvalet eğitimini kazanırlar

Hayal güçlerini çok aktif kullanırlar

ORTA GRUP

Fiziksel aktivite ve beceriler ön plandadır,

Oldukça enerjiklerdir 

Kız ve erkek çocuklar hemcinsleri ile oynamayı daha çok tercih ederler

Cinsiyet algısı belirginleşmiştir

Problem çözme becerileri, inisiyatif kullanma, kendi sınırlarını görme, sorgulama, soru sorma özellikleri ön plandadır

Hayali arkadaşlıklar, bazı kaygı ve korkuların görülebildiği bir dönemdir

Orta grupta bulunan çocukların oyuncak, malzeme ve materyaller seçimleri ve kullanımları sosyal- duygusal gelişimleri açısından önemli bir role sahiptir.

Alıcı dil ve ifade ediş becerileri hızla ilerleyen kelime dağarcıkları ile birlikte oldukça iyi düzeydedir

Öz bakım becerilerinin çocuk tarafından daha bağımsız şekilde gerçekleştirildiği bir yaş dönemidir.

BÜYÜK GRUP

Büyük yaş grubu çocukları öz- kontrol ve öz- bakım becerileri konusunda bağımsız hareket edebilir.

Öz-güven becerilerini çeşitli yollarla ifade edebilirler.

Yaşıtları ile rekabet içinde olmayı severler.

Yaşıt öğrenimi ve model alma belirgin özellikleri arasındadır.

Kuralları takip edebilirler ve kurallara uymamanın doğuracağı sonuçlardan haberdardırlar.

Halen somut düşünme dönemindedirler.

Mantık ve muhakeme becerileri iyi bir düzeye gelmiştir.

İlköğretime hazırlık aşamasında oldukları için okuma- yazmaya hazırlık, matematiksel işlemler, sayılar ve kavramlar ile ilgili çalışmalar ilgilerini çekmektedir.

Oynadıkları oyunlar artık daha uzun süreli, detaylı ve kurallıdır.

Mizah ve espri anlayışı gelişmeye başlar

Duygusal olarak hassas oldukları bir dönem yaşarlar ancak mantıklı açıklamalar yapıldığında durumu kabullenmekte sıkıntı çekmezler.


Özel Seymen Anaokulunda  uygulanan  programın temel özellikleri 

Çocuğun gerçek hayatın içinde etkileşim ve iletişim içinde olduğu herhangi bir konu, soru, durum ya da problem ile ilgili sistematik veri ve bilgi toplama süreci, proje yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır

Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdir

Bilim ve sanat temellidir.

Yaşamın içinden konular seçilir

Rekabete değil, işbirliğine davet eder,

İlk elden keşfetmenin yolları vardır

Çocukları gerçek yaşam koşullarına hazırlar

Okulda öğrenilenlerle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı anlamlı hale getirir

Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,

Bilginin oluşumunda işbirliğine dayalı çalışma ortamları kurulmasını sağlar

Sosyal iletişim becerilerinin artmasına destek olur

Problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur

Sonuca değil, sürece odaklanır,

Çocuğun kendi okuluna veya topluma katkıda bulunması için fırsatlar oluşturur

Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsatlar tanır

 Seymen Anaokullarında uygulanan etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimizin temel başlıkları aşağıdaki şekildedir:

İlköğretime Hazırlık Çalışmaları: Okullarımızda okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çalışmalarımıza başlamadan önce öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulunduruyoruz..Okuma-yazma becerilerinin birbirlerine bağlı bir yapı ile ilerlemesi sağlanır.  Yazma işlemini bilişsel olarak algılamadan çocukların okuma işlemini gerçekleştirmeleri zordur. Ses farkındalığı çalışmalarımız sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmesi gerekir.  Bu nedenle yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.

100. Gün:  100 gündür birlikte olmanın mutluluğunu paylaştığımız en anlamlı çalışmalarımızdan biridir.

Geziler: Eğitim programımız kapsamında, o ay içerisinde üzerinde durduğumuz  konumuzla bağlantılı geziler düzenlenir. 

Dikkat Becerileri Etkinlikleri: Dikkat ve konsantrasyon becerilerini desteklemek amacıyla uygulanan çalışmalardır.

Seymen Uçurtmam Nerede? Çocukların şehir ya da ülke dışı gezilerini, fotoğraflarıyla birlikte arkadaşlarına anlattığı etkinliğimizdir.

Göster - Anlat: Çocukların okul ve ev yaşantıları arasındaki köprüyü oluşturan en temel çalışmalarımızdan biridir.

Mandala Çalışmaları: Okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız tekniğimizde hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan Mandala sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik kazandıkları görülmüştür. Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar. Mandala çalışmalarından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülmektedir.