Akademik Birimler

İNGİLİZCE

Seymen Kolejinde İngilizce öğretim programları “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach)

prensiplerine uygun olarak hazırlanır.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur.

İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla

bağlantısını görmeli ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline

getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar

içerir. Tüm kademelerde İngilizce dersinin iletişim dili sadece İngilizce’dir.


İlkokul İngilizce programının amacı;

 Öncelikle bu yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktivitelerle,

öğrenciye İngilizce dilini sevdirmek;

 Kendini sadece anadilinde değil başka dillerde de ifade edebilme farkındalığı oluşturmak;

 Dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığı becerilerini geliştirmek;

 İngilizce dilini bir iletişim ve etkileşim aracı kabul edip, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır.

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada

öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu

kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak

olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme

metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative

Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.

Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme

quizleri ve proje çalışmaları ile yapılır. Öğrenciler her yılın sonunda ebeveynlerine İngilizce portfolyo

sunumu yapar. Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri 3. ve 4. sınıflarda Cambridge Young Learners Exams

uygulamaları ile tespit edilir. Sözlü mülakat ve okuma-yazma-dinleme biçimindeki uygulama,alanında

nitelikli uzmanlar tarafından her öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve öğrencilere seviyelerini gösteren bir

Cambridge Young Learners Exam sertifikası verilir.

Yabancı Dil Eğitiminde Dünya Standartları

Okulumuzda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır.

CEFR, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır.

CEFR, bir yabancı dili ne kadar iyi konuşup anladığınızı göstermenin bir yöntemidir. Çoğu Avrupalı gibi

birden fazla dil öğrenmişseniz, CEFR özgeçmişinizde iki ya da daha fazla dili göstermek için uygun ve

standart bir yöntemdir. CEFR, Avrupa’daki okul ve üniversitelerde kullanılan standart çerçevedir ve ön

koşulsuz kullanılabilmektedir.

İlkokulda öğrencilerimizin öğrendiklerini sergileyecekleri sosyal aktiviteler düzenleyerek gelişimlerini

ebeveynleriyle paylaşmalarını sağlamaktayız. Organize ettiğimiz Portfolyo sunumlarımızla

öğrencilerimiz canlı olarak öğrendiklerini aileleri ile paylaşmakta ve velilerimiz de katıldıkları bu

etkinlikler sayesinde eğitim modelimizi yakından tanıma ve gözlemleme imkânı bulmaktadır.

Hafta boyunca  öğrencilerin öğrendiği konular ve kelime bilgileri classroom sistemi üzerinden veli ile

paylaşılmaktadır. Böylelikle veliler de çocuklarının yabancı dil eğitiminde söz sahibi olmaktadır. Veli

toplantılarının dışında öğretmenlerimizin boş saatleri göz önüne alınarak oluşturulan randevu

saatlerinde bireysel görüşmeler yapılmakta, haftalık bilgilendirmeler ise okulumuzun online haberleşme

sistemi kullanılarak yapılmaktadır.


ALMANCA

Uluslararası  bir dil olduğu gibi ,bilim alanında en çok kullanılan diller arasında İngilizceden sonra Almanca geldiğinden,dünya çapında yayınlanan kitapların çoğunluğu İngilizce ve Almanca olduğundan okulumuzda ikinci yabancı dil Almancadır.


Okulumuzda Almanca dersi Anasınıfından itibaren verilmektedir. Amacımız öğrencilerimize küçük yaşta almanca diline karşı ilgi uyandırmak ve dilin sözlü, yazılı iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Derslerimizde duyma - anlama becerisinin geliştirilmesi ile başlayan dil öğrenme sürecimiz basit konuşma kalıpları takip eder. Üst kademelerde ise metin okuma, anlama, yazma ve konuşma alanında öğrencinin dil öğrenimi geliştirilir
Öğrencilerimiz, öğrendikleri Almancayı yaşamla ilişkilendirebilmek amacıyla, almanca konuşulan ülkelerle bağlantı kurup çeşitli geziler ve projeler ile desteklenir.
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre planlanan derslerimiz, bilişim teknolojileriyle desteklenmektedir.
Öğrencilerimiz Alman Kültür Merkezinin uyguladığı DEUTSCH FIT sınavlarına (Deutsch Fit 1 ve Fit 2) katılmakta ve Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan Dil yeterlilik düzeyi sertifikalarına hak kazanmaktadırlar.

Sınav duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, dil bilgisi ve konuşma becerilerini sınamaktadır. Sınavlar A1, A2 ve B1 seviyelerinde uygulanmaktadır. İsteyen her öğrenci seviyesine uygun sertifika sınavlarına katılabilir. Sertifika sınavlarına hazırlık çalışmaları Almanca derslerinde ve DEUTSCH FIT kulübünde Almanca öğretmenleri tarafından yapılır.

EUROPASS DİL PASAPORTU SEVİYELERİ
Dinleme
A 1: Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.
A 2: Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.
B 1: İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir

Okuma

A 1: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.
A 2: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.
B 1: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilir
Karşılıklı konuşma
A 1: Basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.
A 2: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir.
B 1: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

Sözlü Anlatım

A 1: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.
A 2: Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve son işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.
B 1: Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilir.

Yazılı Anlatım

A 1: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir.  Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.
A 2: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.
B1: Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.

BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ;

 • Aylık Veli Bültenleri
 • Digital Portfolio
 • Spelling Bee
 • Post Box        
 • Fairy Tale Fashion Show
 • Alphabet Museum Gallery
 • Happy 100th Day  of School
 • Environment Day
 • Happy Theatre
 • Halloween Party
 • Happy New Year Party
 • Monday Walktionary
 • TOEFL ( 2. Sınıftan itibaren)
 • Clubs

HAYAT BİLGİSİ

Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul, çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlarlar. Hayat Bilgisi Dersinin amacı, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayarak, temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. Okulumuzda Hayat Bilgisi Dersi etkinlikleri ile,

Öğrenmekten keyif alan,

Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,

Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,

Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,

Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,

Mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

TÜRKÇE
Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, bilgi edinme ve öğrenmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dil ve zihinsel becerilerin gelişimi, öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. Türkçe Dersi ile öğrencilerimizin,

·         Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek,

·         Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak,

·         Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,

·         Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,

·         Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek,

·         Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek,

·         Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,

·         Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek,

·         Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak,

·         Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak,

·         Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,

·         Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,

·         Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmaları sağlanmaktadır.

Türkçe Dersleri ile sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim kurma, öğrenme, bilinçli kararlar verme, çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme, öğrenmeyi sürdürme gibi becerilere de ağırlık verilmekte, öğrencilerimizin hayat boyu kullanacakları bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

MATEMATİK
Matematiği öğrenmek, temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yasamda önemli bir araç olduğunu kabul etmeyi de içermektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Matematik Dersleri etkinlikleri ile öğrencilerimizin,

·         Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta kullanabilen,

·         Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilen,

·         Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanan,

·         Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilen,

·         Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilen,

·         Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilen,

·         Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilen, bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

SOSYAL BİLGİLER
Sosyal Bilgiler dersi ile Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Sosyal Bilgiler Derslerindeki etkinliklerle öğrencilerimizin,

Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarına,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmelerine,
Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmalarına,

·         Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilmelerine,

·         Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanabilmelerine,

    Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürebilmelerine,
    İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermelerine yönelik çalışmalarımıza devam edilmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ
Fen ve Teknoloji Dersi ile fen ve doğa olayları üzerinde gözlem, inceleme ve deneyler yapılarak, pozitif ve objektif düşünce sistemi ve teknolojik modern bir dünya görüşü kazanmış, tutarlı ve akılcı düşünce sistemine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Fen  ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini, bilimsel genelleme şartlarını objektif davranış haline getirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır. Okulumuzda Fen ve Teknoloji dersi ile öğrencilerimizin,

·         Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,

·         Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,

·         Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,

·         Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,

·         Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,

·         Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,

·         Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini hedeflemekteyiz.

LABORATUAR
Anasınıfından itibaren haftada bir saat olarak verilen laboratuar dersiyle yapılan deneyler, bilimsel çalışmalar, projeler ve bilim şenlikleri ile;

·         Öğrencilerde bilimsel merakın uyandırılması, ilgi ve sevgi ile bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesini sağlanması,

·         Öğrencilerin deneyleri izlerken, deneyi ifade edebilmelerini sağlayarak, gözledikleri olayı anlatabilme becerisi kazandırılması,

·         Öğrencilere, bilimin sınıf dışında nasıl uygulandığının öğretilmesi,

·         Öğrencilerin, bilim adamlarının yaşadığımız dünyayı nasıl araştırdıklarını incelemeleri,

·         Öğrencilerin neden-sonuç ilişkisi kurarak deney yapmayı, deneyi gözlemleyip yorumlamayı öğrenmeleri,

·         Öğrencilere kendi bilimsel araştırmalarını ve buluşlarını sergileme, başkalarıyla paylaşma fırsatının sağlanması,

·         Öğrencilerin yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımalarının sağlanması,

·         Öğrencilere çevre bilinci kazandırarak yaşadığımız dünyayı gelecek kuşaklara temiz bırakabilmelerinin sağlanması,

·         İyi gözlem yapan sorgulayan sonuçları irdeleyen, olaylar arasında ilişki kurabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

BİLGİSAYAR
Bilgisayar dersinde, öğrencilerin; çevredeki bilgi ve teknolojilerin farkına varma, onları güvenli bir şekilde kullanma, çizim yapma-el-göz koordinasyonlarını geliştirme gibi temel becerileri edinmeleri ve günlük hayatlarında verimli ve doğru bir şekilde kullanmaları hedeflemektedir. Bilgisayar dersi işlenirken, öğrencilerimize genel olarak bilgisayarı sevdirmeyi, bilgisayarda çalışırken gerekli olan güvenlik önlemlerini kavramayı, bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımına yönelik becerileri geliştirmeleri çalışmaları yapılmakta, öğrencilerimizin,

·         Bilgisayarın temel çalışma prensibini anlama,

·         İşletim sisteminin özelliklerini bilme ve kullanma,

·         Kelime işlemci programının amacına uygun olarak kullanma (tablo oluşturma, düzenleme, madde imi numaralandırma, kenarlık-gölgelendirme, alt-üst bilgi, dipnot, diagram ekleme),

·         Sunu programında amacına uygun sunular oluşturma ve sunma (animasyon, video ekleme, geçiş efektleri vb. özellikler),

·         İnternet ve e-posta iş birliğine dayalı projelerde amacına uygun olarak kullanma,

·         Ağ yapılarını ve internet adreslerinin oluşumunu anlama,

·         İnternette arama motoru ve anahtar kelimeleri kullanarak arama yapma,

·         Masaüstü yayıncılık programını amacına uygun olarak kullanma,

·         Elektronik çizelge programını amacına uygun olarak kullanma,

·         Hazır veri tabanı kullanma ve amacına yönelik sorgulama yapmaları sağlanmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE SPOR
Beden Eğitim Dersi, çocuklarımızın vücudunun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme, yaratıcı doğal fiziksel yeteneklerini geliştirmede, takım çalışması, zorluklarla başedebilme, saygı duyma, iyi iletişim kurmada aktif yaşam biçimi kazanması, aşırı kilo alımının önlenmesinde hedefleri olan ve kişisel, sosyal gelişimine katkı sağlayan bir derstir.
Dersimizin Temel Spor Branşları,

·         Jimnastik

·         Basketbol

·         Futbol

·         Kort Tenisi

·         Golf

·         Squash(Duvar Tenisi)

·         Voleybol

·         Hentbol,

 olup bu branşlarda öğrencilerimize temel teknik ve kurallar öğretilir.  Okul takım çalışmaları Basketbol, Futbol, Voleybol, Atletizm ve Masa Tenisi branşlarında oluşturulup, öğrencilerimiz okul takımlarına kazandırılır

 Bilişim Teknolojileri:

MIT Medya Laboratuarında geliştirilen Scratch Logo programlama dilinin en gelişmiş örneklerinden birisidir.Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma-yazma bilen yada yeni öğrenmeye başlayan her çocuk Scratch’i kolaylıkla öğrenebilir.

Scratch ile çocuklar teknolojiyi çok daha akıcı bir şekilde kullanmayı ve teknoloji ile yaratmayı öğreneceklerdir. Çocukların kullandığı multi-medya araçlarının çoğu daha önceden başkaları tarafından yapılır ve bir paket olarak çocukların önüne gelir. Çocuklar multi-medya ürünlerini sadece tüketirler. 

Scratch çocukların kendi multi-medya tasarımlarını yapmalarını, karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifaderek 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlar.      

Scratch ile bilgisayar programı yazmak için kodların bloklar halinde üst üste ve yan yana bir araya getirilmesi gerekir. Çek-Bırak özelliği sayesinde Scratch ile programlama öğrenmek çok kolaydır.

Scracth ile resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebilir, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabilir ya da interaktif hikayeler anlatabiliriz.

Scratch:

Alçak tabanlıdır: Başlaması kolaydır.

Geniş duvarlıdır: Çok çeşitli projeler yapılabilir.

Yüksek tavanlıdır: Basit bilgilerle karmaşık projeler yapılabilir.

Scratch’in gelişmiş ve kullanması kolay bir arayüzü vardır. Scratch arayüzü 3 ana bölmeden oluşur. 

1.       Blok Paletinde karakterleri programlamak için kullanılan bloklar vardır.

2.       Kodlama alanı bilgisayar programını yazdığımız yerdir. Buraya blokları çekip bırakarak programımızı yazarız.

3.       Proje ekranı bizim sahnemizdir. Tasarladığımız herşey Scratch’in sahnesinde hayat bulur.


Düşünme Becerileri:

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde yaşamlarının her alanında farkındalıklarını ortaya koyabilmelerine destek verebilmek amacı ile Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın önemsediği “Düşünme Becerileri” dersimiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlayarak anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıflarımızda devam eden ders etkinliklerimiz arasında yerini almıştır.

Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneğini öğrencilerimize kazandırarak disiplinler arası transferi gerçekleştirmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmamızın yolu onlara düşünme eğitimi vermekten geçmektedir.

Öğrencilerimiz hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil, medya ve sanal evrenle, küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadır. Çizgi filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının, televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından kuşatılmışlardır. Bu kuşatmaya sınır koymak, yasaklamak sorunları çözmediği gibi mevcut ilgiyi de arttırabilir. Bu kuşatmalara maruz kalınmaması için aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için yaratıcı çözüm yolu geliştirmek için nasıl düşünüleceğini kısacası düşünmeyi bilmek gerekir.

Düşünme becerileri, farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için başka alanlara aktarılan becerilerdir. Aktarılan beceriler, çeşitli alanlarda ve günlük yaşamda gerekli olan becerilerdir. Bunlar düşünme, araştırma, öğrenmeyi sürdürme, karar verme, sorun çözme, iletişim, işbirliği yapma gibi becerilerdir.

Öğrenciye verilecek görevler, ödevler önceden öğrenilenlerin tekrarı şeklinde olmamalı, öğrenilen becerinin farklı durumlarda uygulanmasını içermelidir. Bu çalışmalara okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde önem verilmelidir.

Ayrıca düşünme eğitimi yaşam boyu bir süreç olarak ele alınmalı ve yaşam boyu eğitimin önemli bir parçası olarak yürütülmelidir. Bilgi işleme sürecinde alınan yeni bilgiler düşünme, sorgulama, çıkarım yapma, değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek yeniden anlamlandırmaktadır. Bu süreçte bütün dil ve zihinsel beceriler devreye girmekte, yeni bilgiler bireyin ön bilgileri ışığında incelenmektedir.

Düşünme becerileri dersimiz;

1.      Mantıksal Düşünme

2.      Analitik Düşünme

3.      Görsel düşünme ve Dikkat Becerileri

4.      İlişkisel Düşünme ve Algı Becerileri

alanlarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.Seymen Kolejinde İngilizce öğretim programları “İletişimsel Yöntem” (Communicative Approach)

prensiplerine uygun olarak hazırlanır.

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur.

İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla

bağlantısını görmeli ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline

getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar

içerir. Tüm kademelerde İngilizce dersinin iletişim dili sadece İngilizce’dir.


İlkokul İngilizce programının amacı;

 Öncelikle bu yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktivitelerle,

öğrenciye İngilizce dilini sevdirmek;

 Kendini sadece anadilinde değil başka dillerde de ifade edebilme farkındalığı oluşturmak;

 Dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığı becerilerini geliştirmek;

 İngilizce dilini bir iletişim ve etkileşim aracı kabul edip, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır.

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada

öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu

kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak

olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır. Yaparak yaşayarak öğrenme

metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative

Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar.

Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme

quizleri ve proje çalışmaları ile yapılır. Öğrenciler her yılın sonunda ebeveynlerine İngilizce portfolyo

sunumu yapar. Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri 3. ve 4. sınıflarda Cambridge Young Learners Exams

uygulamaları ile tespit edilir. Sözlü mülakat ve okuma-yazma-dinleme biçimindeki uygulama,alanında

nitelikli uzmanlar tarafından her öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve öğrencilere seviyelerini gösteren bir

Cambridge Young Learners Exam sertifikası verilir.

Yabancı Dil Eğitiminde Dünya Standartları

Okulumuzda İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınmaktadır.

CEFR, dünya genelinde öğrencilerin dil becerilerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır.

CEFR, bir yabancı dili ne kadar iyi konuşup anladığınızı göstermenin bir yöntemidir. Çoğu Avrupalı gibi

birden fazla dil öğrenmişseniz, CEFR özgeçmişinizde iki ya da daha fazla dili göstermek için uygun ve

standart bir yöntemdir. CEFR, Avrupa’daki okul ve üniversitelerde kullanılan standart çerçevedir ve ön

koşulsuz kullanılabilmektedir.

İlkokulda öğrencilerimizin öğrendiklerini sergileyecekleri sosyal aktiviteler düzenleyerek gelişimlerini

ebeveynleriyle paylaşmalarını sağlamaktayız. Organize ettiğimiz Portfolyo sunumlarımızla

öğrencilerimiz canlı olarak öğrendiklerini aileleri ile paylaşmakta ve velilerimiz de katıldıkları bu

etkinlikler sayesinde eğitim modelimizi yakından tanıma ve gözlemleme imkânı bulmaktadır.

Hafta boyunca  öğrencilerin öğrendiği konular ve kelime bilgileri classroom sistemi üzerinden veli ile

paylaşılmaktadır. Böylelikle veliler de çocuklarının yabancı dil eğitiminde söz sahibi olmaktadır. Veli

toplantılarının dışında öğretmenlerimizin boş saatleri göz önüne alınarak oluşturulan randevu

saatlerinde bireysel görüşmeler yapılmakta, haftalık bilgilendirmeler ise okulumuzun online haberleşme

sistemi kullanılarak yapılmaktadır.