Ortaokulda Rehberlik

Ortaokul rehberlik servisi olarak temel amacımız, çocuklarımızın çocukluktan ergenliğe geçtiği bu dönemde gelişim özelliklerine de dikkat ederek benlik saygısını kazandırmak ve değişimleriyle baş etmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin fiziksel, duygusal, sosyal anlamda gelişimlerini ve değişimlerini kendileriyle barışık bir şekilde geçirmelerini hedeflemekteyiz. Gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri doğrultusunda uygulamalarımızı planlamaktayız. Her çocuğun içinde bulunan gizil gücünü keşfetmesi adına yapmış olduğumuz çalışmalar şu şekildedir:

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

5.sınıf:  Ortaokula uyum sürecinde uygulanan etkinlikler, Çoklu Zekâ Envanteri, dikkat çalışmaları, Ön Ergenlik hakkında bilgilendirme, etkin çalışma yöntemleri
6.sınıf:  Meb rehberlik etkinlikleri, Hedef belirleme çalışmaları, problem tarama envanteri, problem çözme becerilerine yönelik destek çalışmaları, zaman yönetimi
7.sınıf:  Meb rehberlik etkinlikleri, karar verme becerilerini besleyecek destek uygulamaları, lise gezileri, okulumuzun akademik çalışmalarına yönlendirme, sosyal medya araçlarının doğru kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları, kariyer planlama adımlarının sağlanması
8.sınıf:  Sınav kaygısı envanteri, mesleki bilgilendirme çalışmaları, kariyer planlama, meslek tanıtım günü ,iş yeri stajları, lise gezileri, motivasyon uygulamaları, gevşeme egzersizleri

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

SEMİNERLER:
İhtiyaca bağlı olarak düzenlenir. Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine doğru yöntemlerle destek olabilmek adına seminerlere katılım önemlidir. (Etkin çalışma yöntemleri, ergenlik dönemi özellikleri, çalışma alışkanlıkları, duygu durum bozuklukları, özgüven desteklenmesi gibi)

VELİ GRUP ÇALIŞMASI:
Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir.(Sınav kaygısını doğru yönetebilme sürecinde ailenin rolü gibi) 

BİREYSEL GÖRÜŞME :
İhtiyaç doğrultusunda, veli toplantılarında ve velimizin isteğine göre öğrencimizin sosyal, duygusal, akademik gelişimi konularında yapılan değerlendirmelerdir. Duruma göre öğrenci-veli birlikte, sınıf öğretmeni-branş öğretmeni-veli işbirliği içersinde de görüşmeler yapılabilir. Amaç öğrencimizin ikinci doğum olarak adlandırdığımız ve benlik saygısı oluşumunda belirgin olarak önemsediğimiz ergenlik döneminde ortak bir tutumla gelişim sürecine yardımcı olmaktır. Görüşmelerin dikkat odaklı ve nitelikli yapılabilmesi adına randevulu sistemle yapılmasını öneriyoruz.

BÜLTENLER:
Bültenler yıl içinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bültenlerimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

VELİ SEMPOZYUMU:
Anne baba tutumlarının okulla işbirlikli bir şekilde öğrencimize yansıtılmasını oldukça önemsiyoruz. Veli sempozyumu Kocaeli’nde bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon olup, uzmanlık alanlarına göre aynı zamanda eşgüdümlü olarak planlanmış farklı konuşmaları ve atölye çalışmalarını içeren önemli bir uygulamadır. Uzmanlık alanlarına göre söz konusu çalışmalarının konularını uzmanlar belirlediği gibi, Rehberlik servisi olarak bizler de veli gruplarımızın ihtiyacı ve yapısına göre konu belirleyebiliyoruz.