Yabancı Dil

İNGİLİZCE

İngilizce eğitimi,  Seymen Koleji’nin önceliklerindendir. Anaokulumuzdan başlayarak farklı öğrenme şekilleri dikkate alınır ve bilgisayar destekli eğitimin de eklenmesiyle İngilizce öğrenimi pekiştirilir. Hedefimiz,  ilkokul eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerimizin İngilizce’yi A2 seviyesinde, ortaokulda B2 seviyesinde, lisede ise  C2  seviyesinde etkin ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bir anaokulu öğrencisi üç yıllık eğitiminin sonucunda 640 saat, ilkokul öğrencisi 4 yılın sonunda 1054 saat, ortaokul öğrencisi 4 yılın sonunda 1280 saat, lise öğrencisi 4 yılın sonunda 768 saat İngilizce eğitimi almış olacaktır. Başka bir deyişle, eğitim hayatına Seymen Eğitim Kurumlarında başlayan bir anaokul öğrencisi Özel Seymen Anadolu Lisesinden mezun olduğunda yabancı ve Türk öğretmenlerin desteğiyle toplamda 3742 saat İngilizce eğitimi almış olacaktır.

Okulumuzda  İngilizce öğrenimi  CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayanmaktadır. Bu yöntemle, dil öğrenimine  daha geniş bir perspektif sağlayan, öğrenci merkezli, onlara ileriki yaşantılarındaki akademik çalışmalarını İngilizce kazanımları sayesinde  rahatlıkla sürdürebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen, projeye dayalı, interaktif, öğrenciye öğrenmeye uygun ortamlar hazırlayan aktiviteler içeren, eğitim teknolojileri destekli, özgün, güncel bir  sistem  takip edilir. Böylece öğrencilerimiz, İngilizce eğitim veren üniversitelerde başarılı bir eğitim süreci geçirebilecek  ve iş hayatlarında kullanabilecekleri İngilizce kazanımına sahip olacaklardır. İletişimin çok önemli bir araç olduğu günümüz dünyasında, öğrencilerimize,  dört dil becerisi (dinleme ,okuma, konuşma, yazma) ve analitik düşünme yetisi sistemli bir şekilde kazandırılır. Bu hedeflere, İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) ve Tema Bazlı Eğitim (CLIL) yöntemleri de kullanılarak döngüsel bir yapı içeren programla ulaşılır.  

SEYMEN KOLEJİ’NDE ÖĞRENCİLER,

İngilizcelerini ve genel bilgilerini daha da ileri götürmelerini sağlayacak olan yaşam boyu öğrenme isteği ve merakına sahip olmaları için desteklenirler.

Araştırma ve çalışma becerilerini geliştirirler.

Çeşitli İngilizce edebî metinleri okur, analiz eder ve değerlendirirler.

Bir konuşmada görüşlerini İngilizce olarak rahatlıkla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.

Edebiyat dünyası aracılığıyla başka kültürleri kavrarlar.

İngilizce yazılmış basılı yayınları anlayabilir ve yorum yapabilirler.

İngilizce eğitim veren üniversitelerde açılan İngilizce hazırlık sınıfı sınavlarını geçebilecek kapasiteye ulaşırlar.

TÜM PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARINDA;

• Her öğrencinin farklı becerileri kıymetlidir ve her öğrencinin katılımına önem verilir.

• Dil becerilerini en üst düzeyde kullanmaları hedeflenmektedir.

• Süreçlerin zenginleştirilmesi esastır.

• Eğitim teknolojileri uygulamalarda zengin olarak kullanılır.

• Proje oluşturma becerisine önem verilir. Kriterler öğrencilerin belirli disiplinleri kazanmalarına yöneliktir.

• Tüm çalışmalar araştırma temellidir. Öğrenciler yoğun bir biçimde araştırmaya yönlendirilir.

• Münazara yapabilme, tartışabilme becerilerinin üst düzeye çıkarılabilmesi hedeflenir.

• Kültürel çalışmalar yapabilme, değişen dünya politikalarını takip edebilme fırsatları oluşturulur.

• Öğrenciler adına oluşturulan portfolyo dosyalarla her öğrencinin çalışması kayıt altına alınır böylece uzun vadede çok yönlü seçim yapabilmeleri ve uluslar arası anlamda bu çalışmaları fırsata dönüştürebilmeleri  sağlanır.

• Sertifikasyon çalışmalarıyla uluslar arası düzeyde ölçüm yapabilme ve değerlendirme fırsatı sağlanır.

YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü’nün misyonu, öğrencilerimizi yurt dışında yüksek öğrenime hazırlamak, velilerimizi bu konuda bilgilendirmek ve yurt dışındaki eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimize destek olmaktır. Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı bölümümüz “Öğrenci için en uygun olan üniversite, en iyi üniversitedir” felsefesiyle hareket eder. Okulumuz her yıl yurtdışı etkinlikleri düzenler. Yaz tatil boyunca öğrenciler yurtdışında İngilizce pratiklerini arttırmak için yaz okullarına devam ederler. Ayrıca dönem ortasında gerçekleştirilen yurtdışı kültür gezileri ile de öğrenciler kitaplarda okudukları yerleri ziyaret ederek kültürel altyapılarını güçlendirirler.  Ayrıca yaz tatilinde, okulumuzda yabancı öğretmen destekli ‘English in Action’ teması altında yoğun İngilizce kursları devam etmektedir.

İngilizce Eğitim Sürecinde Gerçekleştirilen Etkinliklerimizden Bazıları:

Hizmet içi yurtiçi ve yurtdışı öğretmen seminerleri.

CLIL medodu.

Cambridge sınavları.

Toefl sınavları.

SAT sınavları

J’munesco ve Mun etkinlikleri

English Drama Clubs

Erasmus Projesi

English Studio

Culture Days

Debates

İngilizce Öğretiminde Kullandığımız Online programlardan Bazıları:

My English Lab

Active Learn

Bugclub

Classdojo

Online oyunlar

Your Learning Place

Audio Book

Ted Talks

Achieve 3000

Kidz Wonder

Little Bridge

Scholastic

Track Test (Online English Level Test)

LRN (Learning Resource Network)

SÖYEP ÇALIŞMALARIMIZ:

SÖYEP çalışmalarında özel yetenekli çocuklarla birlikte, yabancı dil gelişmelerini destekleyici akıl oyunlarına dayalı etkinlikler yapılır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYONU:

Kocaeli bölgesinde yabancı uyruklu öğrenciler için uyguladığımız özel programlarla, öğrencilerin akademik ve kültürel uyumlarına destek verilir.

EXCHANGE PROGRAMI:

Lise öğrencilerimiz  Kanada ve Amerika’da bir yıllık öğrenci değişim programlarına katılırlar. Bu programları rahatlıkla takip edebilecek İngilizce yeterliliğine sahiptirler.

Kazanım Tamamlama Çalışmalarımız:

Kurumumuza ara sınıflarda dahil olan öğrencilerimizin yabancı dildeki eksik kazanımlarını tamamlamak amacıyla, okul açılmadan önce başlayıp dönem boyunca devam eden ek çalışmalar yapılmaktadır. Eksik kazanımları tespit edilen öğrencilerimiz  de süreç içerisinde bu planlamaya dahil edilir.

ALMANCA

Almanca eğitimimiz anasınıfı hazırlık gruplarımızla başlayıp lise 11. sınıfa kadar devam eder. 120 milyon konuşanı ile dünyada öğrenilmesi gereken en önemli diller arasında yer alan ve bir kültür dili olan  Almanca, okulumuzda 2. Yabancı dil olarak okutulur. Yabancı dilde; yaparak, yaşayarak ve içselleştirerek öğrenme yoluyla, uluslararası bir vizyona sahip olmak için birden fazla dili konuşabilen geleceğin genç liderlerini yetiştirmek temel amacımızdır.

Anasınıfı hazırlık gruplarında başlanılan Almanca derslerimiz haftada 1 ders saati,  ilkokul 4. sınıfa kadar haftada 2 ders saati olarak verilir. Ortaokul kademesinde 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 2 saat Almanca dersi yapılır. Lise kademesinde 9-10 ve 11. sınıflarda haftada 2 saat Almanca dersi yapılır.

Öğrencimiz 4. sınıfı bitirdiğinde dillere ilişkin Avrupa ortak referans çerçevesinin altı basamaklı yetkinlik değerlendirmesinin birinci basamağı A1, 7. sınıfı bitirdiğinde ise ikinci basamak olan A2 seviyesini bitirir. Lise öğrencilerimiz 11. sınıfı bitirdiğinde A2+ seviyesine ulaşır.

Almanca Derslerinde,

Öncelikli amacımız öğrencilerimizin Almancaya ve buna bağlı olarak kültürüne karşı ilgi ve motivasyonunu sağlamaktır.

Derslerimiz öğrenci merkezli, iletişim ve eyleme dayalı, öğrencilerimizin tüm duyu organlarına hitap edebilen niteliklere sahiptir.

Ayrıca derslerde yöntem çeşitliliğine önem verilmekte ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Şarkı, oyun ve tekerlemeler Almanca derslerinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Çocuklarımızın düzgün bir telaffuz kazanmaları sağlanır.

Sistemli sözcük çalışmaları derslerde yapılır.

Duyma-anlamayla başlayan dil öğretimindeki süreç  çocukların basit kalıplarla kendilerini ifade etmesiyle devam eder. Düzeylerine uygun metin ve kitap okuma çalışmaları, kendi metinlerini oluşturdukları yazı çalışmaları ve duyma anlama becerisini geliştirici çalışmalar yapılır.

Ortak program  doğrultusunda Almanca dil eğitimindeki hedefimiz; kültürler arası iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeyi hedeflemiş, öğrenirken eğlenen,  çok dilli yaşamı ilke edinmiş, öğrenmeyi öğrenen, yaş gruplarına uygun yöntemlerle eğitilmiş bireyler yetiştirmektir.

Kulüp Çalışmalarında ;

Yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, Almancayı sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanır.

Hedefimiz; öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonunun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır.

Kulüp saatlerimizde dil öğretimi; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getirilir. Öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmeleri sağlanır. Kelime  bilgisi çalışmaları yapılır ve yazma becerisi kazandırılır.

Takım oyunları, kutu oyunları, yarışmalar gibi eğlenceli etkinliklerle de öğrencilerimizin Alman dilini etkin kullanıp, eğlenerek öğrenmeleri hedeflenir.

Almanca Dili Eğitim Sürecinde Gerçekleştirilen Etkinliklerimizden Bazıları:

•         Hizmet içi, yurtiçi ve yurtdışı öğretmen eğitimleri,

•         CLIL Metodu

•         Tema Bazlı Eğitim

•         Sertifika Sınavları