Etüt Sistemi

 

Hafta sonu 09.00-12.35 saatleri arasında k12 üzerinden yayımlanan etüt programımız dört gruba yönelik olarak gerçekleşmektedir:

1)      Kazanım Tamamlama Etütleri: Öğrencilerimizin konuyu öğrenmesi adına yapılan konu anlatımından oluşur.

2)      Üst düzey kazanım destekleme etütleri(bilgini analiz ve sentez düzeyindeki ulaşımını hedef alarak yapılır): Bilgi edinen öğrencilerimizin özellikle ilgi duydukları alanla ilgili farklı becerilerini geliştirmek esastır.

3)      Sınava hazırlık etütleri: MEB tarafından açıklanan sınav sistemine uygun olarak yapılan plan doğrultusunda çalışmalardan oluşur.

4)      Okulumuza yeni gelen Öğrencilerimizin Dil becerilerini Geliştirme Etütleri: İngilizce ve Almanca derslerine göre yapılan bu çalışmada öğrencilerimizin temel bilgilerini sağlama ve derslere aktif katılmasını desteklemeye yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm öğrencileri kapsayan dil becerilerini geliştirme etütlerinde öğretmenlerimizin öğrencilerimizin performansına göre isim belirlemelerini dikkate alıyoruz.

Ünite sonu değerlendirme ve öğrencilerimizin ders içersindeki performanslarına göre öğretmenlerimiz tarafından belirlenen öğrenci isimleri k12 sistemimize işlenir. Sınava hazırlık etütlerimiz MEB tarafından açıklanan genelgeye göre programlanır ve erkenden başlatılır; hafta sonu soru çözümleri ve konu pekiştirme amacıyla devam eder. 7.sınıf öğrencilerimize hafta içi Perşembe günü uyguladığımız tarama sınavı sonucuna göre öğretmenlerimiz tarafından ders bazında belirlenen öğrencilerimize göre hafta sonu etütleri gerçekleştirilir. Etütlerin belli bir amaca göre yapılmasına önem gösteririz. Bu amacı ekip anlayışıyla gerçekleştirirken de öğrenci performansları, deneme sınav sonuçları, tarama ve ünite sonu tarama sonuçlarına dikkat ederiz. Temel anlamda hedefimiz öğrencilerimizin konuları özümsemesini sağlamak ve bunu yaparken de farklı öğretim yöntem tekniklerden faydalanması için uygun ortamlar sunmaktır.  

Okulda tam öğrenme modelini öğrencilerimizin çoklu zeka alanlarını desteklemeyi hedefleyerek, her öğrencinin ihtiyacına göre kuralına dikkat ediyoruz.