Anasınıfında Rehberlik

Anasınıfı rehberlik servisi koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI:
Okula yeni başlayan tüm öğrenciler, okula uyum sürecinde öğretmenleri ve aile ile işbirliği yapılarak takip edilir.  Oryantasyon çalışmaları, öğrencilerimizin kişilik ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul yaşantısına uyum süreçlerinin kolay ve keyifli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılandırılan çalışmalardır. 

REHBERLİK DERSLERİ:
Her yaş grubu düzeyinde öğrencilerin kazanması gereken becerilere yönelik belirlenen program doğrultusunda rehberlik dersleri yapılır. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

ÖĞRENCİ GRUP ÇALIŞMALARI:
İhtiyaç doğrultusunda öğrencilere yönelik 4 ya da 5 oturum şeklinde yapılan kapalı grup çalışmalarıdır (Sosyal uyum, kas gelişimi v.b.).

BİREYSEL GÖRÜŞMELER:
Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla yapılır.

GÖZLEM ÇALIŞMALARI:

Öğrenciler aktiviteler sırasında gözlemlenir, sorun tespit edilen durumlarla ilgili, gerekli görüşmeler yapılarak çözüm yolları tespit edilir. Öğrencilerimizin ilkokula bilişsel, duygusal ve sosyal yönden hazır olabilmeleri amacıyla yapılan gözlemlerdir.
 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

SEMİNERLER:
İhtiyaca bağlı olarak düzenlenir. Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine doğru yöntemlerle destek olabilmek adına seminerlere katılım önemlidir (Davranış bozuklukları, sorumluluk alma becerisini geliştirme, gelişim dönemi özellikleri, okul olgunluğu vb. )

VELİ GRUP ÇALIŞMASI:
Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir (Anne-baba tutumları gibi.)

BİREYSEL GÖRÜŞME :
Yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerle ilgili ayrıntılı bilgi alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte,  ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

BÜLTENLER:
Gelişim dönemlerine uygun olarak çeşitli konularda bilgilendirici bültenler hazırlanarak velilere belirli aralıklarla iletişim dosyası içinde evlere gönderilmektedir. Aynı zamanda web sayfası üzerinden e-bülten halinde yayınlanacaktır.

VELİ SEMPOZYUMU:
Temel amacımız; velilerimize tutumlarını sorgulatmak ve çocuğunu iyi tanıyan, doğru tutumlarla çocuğunu yönlendirebilen veli profilini yaratmaktır. Farklı uzmanların eş zamanlı oturumlar şeklinde sunumlarını yaptığı çalışmadır. Bu çalışma Kocaeli’nde bir ilk olarak yapılmıştır.

AYLIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ:
Özel durumlar dışında, rehberlik servisinin sınıf öğretmenleri ile ayda bir defa yaptığı bireysel görüşmelerdir. Her sınıf öğretmeni ile ayrı ayrı görüşme yapılarak, sınıfın genel yapısı, akademik durum, öğrencilerde gözlenen özel durumların paylaşılması şeklinde yapılır. Bu görüşmelerde öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda öğrenci ve veli ile iletişime geçilir.