Branş Dersleri

Okulumuzda; öğrencilere  sunulan  zengin yabancı dil olanaklarının  yanı sıra  çeşitli sosyal etkinliklerden  yararlanma  şansı da  sağlanmaktadır. Müzik , Drama, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Satranç, Bilişim Teknolojileri, Laboratuvar derslerimiz programımızın  önemli  bir bölümünü  oluşturmaktadır.

YABANCI DİL

Türkçe dışında iletişim için farklı lisanların olduğunun farkına varma, belli düzeyde sözcük kazanabilme, oyunlar, şarkılar ve resimlerle yabancı dil bilgi düzeylerini arttırabilmeleri amacıyla okulumuzda Türk ve yabancı öğretmenlerle, 3 yaş grubunda haftada 6 saat, 4 yaş grubunda haftada 6 saat, 5 yaş hazırlık grubunda ise haftada 8 saat İngilizce, ayrıca hazırlık sınıflarımızda haftada 1 saat Almanca dersi verilmektedir. Yabancı dil dersleri “English Studio’da  yapılmaktadır. Öğrencilerimiz sene sonunda gelişimlerini, portfolyo sunumunun bir kısmını İngilizce yaparak ve İngilizce- Almanca Drama gösterileri ile aileleri ile paylaşırlar. 

 BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ;

  • Aylık Veli Bültenleri
  • Portfolio Day
  • Clubs  
  • Theme Based Projects
  •  Happy 100th Day  of School
  •  Little Gourmets
  •  Picture Dictionary Activity
  • Show&Tell

BEDEN EĞİTİMİ

Koşu oyunları, top oyunları, serbest jimnastik çalışmaları, yürüme, sekme, sıçrama çalışmaları, denge çalışmaları, vücut koordinasyonunu geliştirici çalışmalar ve bunları pekiştirici eğitsel oyunlar oynatılarak öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek sağlamak amacı ile beden eğitimi etkinlikleri uygulanmaktadır.  

RESİM

Öğrencilerimizin küçük kas ve bilişsel gelişimine yardımcı olmak, kişilik özelliklerinin ve iç dünyasının dışa vurumunu sağlamak, görsel sanatlara karşı ilgisini arttırmak amacı ile resim dersini atölye ortamında uygulamakta ve ürünlerimizi çeşitli sergilerde sergilemekteyiz. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Teknoloji ve bilgisayar eğitimimizde kullanılacak yazılımlar eğitsel nitelikte, öğrencilerimizin özelliklerine uygun ve belli becerileri (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık vb...) kazandırmaya yöneliktir. 

LABORATUVAR

 Çocuklarımızda ilginç deneylerle fen bilimlerine karşı ilgi ve sevgi uyandırmak, İyi gözlem yapan, sorgulayan, soruları irdeleyen, olaylar arasında ilişki kurabilen bireyler yetiştirmek amacıyla laboratvuar öğretmeni eşliğinde yapılır. 

DRAMA 

Drama çocukların çevrelerini keşfetmelerini sağlarken, muhakeme ve problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin gelişmesini de destekler. Farklı drama etkinlikleri içinde çocukların dil gelişimi ve özgüveni de artar. Çocuk duygu ve d&uuuuml;şüncelerini drama yoluyla ifade eder ve kendini tanır. Okulumuzda her yaş grubunda drama konusunda uzman bir öğretmen tarafından yürütülmektedir.  

SATRANÇ

Mantıksal düşünce metotlarını kullanmayı öğrenme, problemlere pratik çözüm bulma becerilerini geliştirme ve kritik durumlarda uygun kararlar verme becerilerini geliştirmek amacı ile satranç dersi bir oyun ortamında uygulanmaktadır.

MÜZİK

Öğrencilerin kendini ifade etme becerisini, yaratıcılığını ve ritim duygusunu geliştirmek, küçük yaşlardan itibaren müzik sevgisi kazandırmak amacı ile müzik dersi farklı ritim aletleri kullanılarak atölye ortamında uygulanmaktadır.

KULÜPLER

Seymen Anaokulunda çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alan, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı, uzman eğitimcilerin de etkin olarak katılım gösterdiği Kulüp Uygulaması ile fark yaratmaktadır.

Öğrencilerimiz ritm, drama, halk dansları, bale, modern dans, yabancı dil(İngilizce ve Almanca) ve jimnastik gibi çok sayıda kulüp etkinliğine katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini geliştirirler.