Kulüpler

1. ve 2. SINIFLAR

KULÜP ADLARI VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ

1.BALE KULÜBÜ: BUSE DOĞU

2.DRAMA KULÜBÜ(1.SINIFLAR): SÜMEYYE UZUNER

3.DRAMA KULÜBÜ(2.SINIFLAR):GÜL GEYİK

4.SHOW TIME İNGİLİZCE KULÜBÜ: MUTLU TAŞ

5.ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ(2.SINIFLAR): TUĞÇE NUR OCAK 

6.RENKLERİN GÜCÜ KULÜBÜ: IŞIL KAPTAN

7.HALK OYUNLARI KULÜBÜ(SADECE 2.SINIF ÖĞRENCİLERİ SEÇEBİLİR.): 

ŞÜKRİYE BEKMEZCİ-SERAP GÜLEÇ

8.SATRANÇ KULÜBÜ(SADECE 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ SEÇEBİLİR.):MELİH ÇAKIR

9.JİMNASTİK KULÜBÜ(SADECE 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ SEÇEBİLİR.): AYNUR METİN

10.BASKETBOL KULÜBÜ(SADECE 2.SINIF ÖĞRENCİLERİ SEÇEBİLİR.): ALPER SERİM

11.RİTİM KULÜBÜ: NEŞE ADALI

BALE KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Buse DOĞU

Bale;  belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Aynı zamanda kendine özgü teknikleri, yöntemleri ve eğitim türleri olan bir dans biçimi; disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli sanat dalıdır.

Bale eğitimi klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Klasik balenin adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur.

1 ve 2. sınıf seviyelerindeki kız öğrencilere açıktır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.

Kulübün Amacı

Çocuklarımız için güvenli ve doğru bir bale eğitimi sunmak, Vaganova ( Rus ) sisteminden oluşan program ile çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik bale eğitimini uygulamalı olarak öğretmektir.

Kulüp Malzemeleri

Okul eşofmanı, bale ayakkabısı pisipisidir.(Her ders getirilmesi zorunludur.)

DRAMA KULÜBÜ

Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir.

Drama öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir. Önemli olan, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır. 

Çocuk oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksek yöntem, öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara bağımlı kalır. Öğrenci omuzlarına yüklenen sorumlulukları ezberlemeye başlar. Öğrenmeden ziyade ezberleme gerçekleşir ve bilgi, kullanılmadığında unutulmaya mahkûmdur.

Drama insanın kendisiyle olan iletişimini sağlar, insan kendini keşfeder, kendinin farkına varır, kendini daha iyi ifade eder, böylece özgüveni gelişir. Olaylara, olgulara eleştirel bir gözle bakar. Diğer insanlarla etkileşim kurar, işbirliği yapar, paylaşır, sorumluluk duyar, empati kurar, toplulukla çalışma yeteneği, katılımcılığı, toplumsal duyarlılığı artar. Ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşar. Yaratıcılığı ve estetik duyguları gelişir. Hayal gücü artar.

Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olur. Drama verileni olduğu gibi kabul etmeyip, araştırmayı ve kendi özgün ürününü ortaya koymayı sağlar. Drama bireyi özgürleştirir, yaşadığı çağın ve yerin farkında olmasına yol açar. Daha demokratik davranışlar geliştirir.

Yaşamla sanat arasında köprüler kurar.

SHOW TIME CLUB (İNGİLİZCE KULÜBÜ) 

İngilizce Kulübümüzün amacı; İngilizcenin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için; İngilizcenin sevilmesini sağlamaktır. Kulübümüzde İngilizce okuma-yazma, konuşma, dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlama amaçlı bol etkinlik yapılacaktır. Etkinliklerimizden bazıları, boyama, çizme, el işi kâğıdı veya karton gibi malzemeler ile kesme-yapıştırma, kendi materyalini hazırlama, videolar izleyip onlar üzerinde dialog, drama çalışmaları gibidir.

Etkinliklerimiz kendi ders konularımıza bağlantılı ve destekleyici olarak ilerlemektedir.

Öğrencinin dili kullanırken kendine olan özgüvenini arttırmak en önemli amacımızdır. Etkinliklerimiz ve diğer uygulamalarımızı bu doğrultuda ilerletmekteyiz. 

ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ(2.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Tuğçe Nur OCAK

Robotik Nedir? Robotik Kodlama Nedir?

Öğrenciler, robotik nedir ne amaçla bu kulüpte yer aldıklarının bilincine varırlar.

Öğrenciler psikomotor becerilerini kullanarak robot tasarlar, bilişsel becerilerini kullanarak da kodlama yaparak robota yön verebilir beceriye ulaşabilirler.

Sınıf düzeylerine göre bir robot becerisi seçilir ve bu robot uygulama dönüştürülür aynı şekilde kodlama uygulamaları da bu şekilde ilerler.

Yılsonunda biriken kodlama uygulamaları robotlar üzerinde sergilenir.

Çocuklar yaratıcı üretkenliklerin farkına varır.

SATRANÇ KULÜBÜ(1.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Melih ÇAKIR

Gerek biyolojik gerekse sosyal ve psikolojik olarak hayatımıza pozitif katkılar sunma potansiyelini barındıran satranç kulübümüzün sacayağını sessizlik, odaklanma ve düzenli çalışma prensipleri oluşturmaktadır.

 Harcadığımız emeğin karşılığını alarak mutlu kulüp saatleri geçirmemiz dileğiyle.

JİMNASTİK KULÜBÜ (1.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Aynur METİN

Jimnastik, çoğunlukla kapalı salonlarda aletsiz ya da belirli aletler kullanılarak yapılan beden hareketleridir. Vücuda esneklik sağlayan jimnastik, aynı zamanda çeviklik, uyum ve güç kazandırır. 

Jimnastik 19. yüzyılda çağdaş sporlar arasına girdi. Eski Yunanlıların kurduğu spor salonlarında erkek sporcular çıplak olarak spor yaparlardı. Bu yüzden salonlara "çıplak" anlamındaki gymnos sözcüğünden kaynaklanan gymnasion adı veriliyordu. Bu salonlarda yapılan bütün spor çalışmalarına da gymnastike denirdi. Pek çok dile girmiş olan jimnastik sözcüğü buradan gelir.

Jimnastik 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle iki eğitimcinin çabalarıyla yaygınlaştı. İsveçli Peter Henrik Ling (1776-1839) jimnastik hareketlerini akıcı ve ritmik bir hale getirdi. Alman Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) ise barfiks, paralel bar ve halka gibi bugün de kullanılan jimnastik aletlerini geliştirdi.

İlk jimnastik kulübü 1850"de ABD’de kuruldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) ise 1881"de kurularak çalışmalarına başladı. 1896"da Pierre Coubertin’in öncülüğünde, 1.500 yıllık bir aradan sonra başlatılan Olimpiyat Oyunlarındaki jimnastik yarışmalarında başlangıçta yalnızca erkekler yer aldı. Kadın jimnastikçiler ilk kez 1928 Amsterdam Olimpiyatlarında yarışabildiler. 1950"lerden beri olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında SSCB, Japonya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinden gelen jimnastikçilerin çok başarılı oldukları gözlenmektedir.

Seymen Koleji ve Jimnastik

Tüm sporların temelini oluşturan bu branşta öğrencilerimize bedenini kontrol etme, esneklik, koordinasyon, temel duruşlar ve disiplin becerilerinin kazanımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu kulübü 1. sınıf öğrencilerimiz seçebilir.

BASKETBOL KULÜBÜ (2.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: H. Alper SERİM

Basketbol, dünyanın her yerinde her seviyedeki milyonlarca insanın oynadığı veya seyirci olarak izlediği popüler bir spor dalıdır. Bu kadar talep gören bu spor dalının nasıl doğduğunu ve nasıl bu kadar hızlı yayıldığını biliyor musunuz? 


Tarihte ilk bilinen basketbola benzer bir oyunun, Amerika' da Kızılderililer tarafından basit olarak oynandığı belirtilmektedir. Basketbolun bugünkü durumuna gelmesindeki ilk bilinçli çabalar, 1891 yılında Amerikalı bir beden eğitimi öğretmeni olan Dr. James Naismith tarafından başlatılmıştır. Massachusettes Springfield Koleji'nde 13 maddelik ilk oyun kuralları ile oynanmaya başlanan oyun, kış döneminde atletler, beyzbolcular ve Amerikan futbolu oynayan çocukların salon içinde sakatlanmalarını önleyici ve faydalı bir kış antrenmanı gerçekleştirmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı. Kısa bir sürede geniş kitlelerin ilgisini çeken basketbol; yardımcı antrenman özelliğinden kurtulup, popüler spor dallarından biri haline gelmiştir. 

Bu spor dalını yönetmek amacıyla çalışan FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) 1932 yılında İsviçre Cenevre'de kurulmuştur. Bilindiği üzere FIBA, basketbolun daha hızlı yayılması ve daha zevkli bir oyun haline gelebilmesi için gerekli her türlü düzenlemeleri ve oyun kurallarını hayata geçirmektedir. 

Seymen Koleji ve Basketbol

1983 Yılından itibaren faaliyet gösteren kurumumuz tarihinde birçok sportif başarıya imza atmıştır. Sayısız il Birinciliğinin yanında, şu ana kadar ilimiz okulları arasında elde edilmiş en iyi basketbol derecesi olan TÜRKİYE 3.sü unvanını taşımanın gururuna varmıştır. Elde edilen bu başarılı günlere dönüş adına çalışmalara hız verilmiş ve her kategoride sayısız Kocaeli dereceleri elde edilmiştir.

Bu başarıların oluşmasında birincil önceliğimiz basketbolu öğrencilerimize sevdirmek ve yetenekli olan öğrencilerimizi bu spora kazandırmaktır. Bu çalışmalarda basketbol temel beceriler edinimi, disiplin, birlikte hareket edebilme becerisi kazanımı ( team work ) gibi bilinçleri öğrencilerimize vermeyi hedeflemekteyiz. Amacımız okul ve kulüp takımlarına oyuncular kazandırmaktır.

RİTİM KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Neşe ADALI

Kulübümüzün amacı;

Enstrüman çalma becerisini öğrenmek, bireysel çalınan çalgıları grup bilinciyle ve çalışmalarıyla yön verip çalmak.

a. Duyduğu ritmi açlma

b. Nota ve bona okuma

c. Seviyesine uygun gördüğü her notayı çalabilme

d. İşitsel belleğin arttırılması

e. Seviyesine uygun 4/4, 3/4, 9/8, 7/8 ve 5/8 ritim kalıplarını notasyon olarak çalabilmesini amaçlamaktayız.

HALK OYUNLARI KULÜBÜ(2.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Şükriye BEKMEZCİ-Serap GÜLEÇ 

Halk oyunlarımızı seyrederken, yurdumuzun değişik yörelerinde yaşayan insanların örf, adet ve geleneklerini, karakterlerini, duygu ve düşüncelerini, inanışlarını ifade ettiğini, tabiat ve diğer canlılarla yaptıkları mücadeleyi anlatan özellikler taşıdığını görürüz. Her sanat dalında olduğu gibi halk oyunlarımız da insanı anlatır. Bu nedenle oyunlarımızın altında, kaynağı çok eskiye dayanan, bugün unutulmaya yüz tutmuş derin bir mananın gizlendiği hissedilir.

Kulübümüzün amacı; Türk Halk Oyunlarının insanlarımızın duygularına ortak bir ilham, düşüncelerinde milli şuur oluşturması, toplum dayanışmasını ve kaynaşmasını sağlanması özellikleri ile önemli bir eğitim vasıtası olarak düşünülmektedir. Kültürel değerlerimizin yaşatılması, yaygınlaştırılması, sevdirilmesi nesillere en doğru şekilde aktarılmasının yanı sıra öğrenciler arasında dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma hasletlerini, oynayanlar üzerinde milli gurur ve coşku, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde katkıda bulunur.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

SİLİFKE HALK OYUNLARI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.(KAŞIKLI)

1- TÜRKMEN KIZI

2- SALLAMA

3- KEKLİK

RENKLERİN GÜCÜ KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Işıl KAPTAN

Resimsel olarak bizlere zevk veren kolaj, guaj boya, akrilik, tuval resmi vb. gibi pek çok tekniği bağdaştıran kulübümüz farklılık arayan yeniliklere açık öğrencilerini beklemektedir. 

Kolaj ya da Kes-Yapıştır düz bir yüzey üzerine dergi ya da gazete kâğıdı, fotoğraf ve benzer nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen de boyaların kullanılmasıyla uygulanan bir resim tekniğidir. Modern Sanat kavramı içinde yer almaktadır. Bu çalışma ile yaratıcılık, hayal gücü gelişmektedir. Kompozisyon, uyum kavramları öğrenilmektedir. 

3. ve 4.SINIFLAR

KULÜP ADLARI VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ

MODERN DANS KULÜBÜ: BUSE DOĞU

ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ (SADECE 4.SINIF ÖĞRENCİLERİ SEÇEBİLİR.): TUĞÇE NUR OCAK

DRAMA KULÜBÜ: SÜMEYYE UZUNER

SATRANÇ KULÜBÜ: MELİH ÇAKIR 

BASKETBOL KULÜBÜ(3.SINIFLAR): ALPER SERİM

BASKETBOL KULÜBÜ(4.SINIFLAR): AYNUR METİN

FUTBOL KULÜBÜ(3.SINIFLAR): FIRAT ÇAKMAK

FUTBOL KULÜBÜ(4.SINIFLAR): EBRU YÜCEL

GİTAR KULÜBÜ: BERK YAYMAN

KEMAN KULÜBÜ: OĞUZ YAŞAR ÖZZEREN

GERİ DÖNÜŞÜM VE YARATICILIK KULÜBÜ: EBRU ÖNER

İŞLEYEN ELLER KULÜBÜ: CELİLE GÜRLER

SİHİRLİ FIRÇALAR: BAŞAK TURGUT

MODERN DANS KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Buse DOĞU

Amaçları arasında bireysel ve toplu olarak dans edebilme yeteneğini geliştirip, dansla ilgili konularda sanatsal açıdan düşünebilme ve yorum getirebilme alışkanlığını kazandırmak olan Modern Dans Kulübümüzde öğrencilerimiz estetik duygu ve vücut esnekliği kazanıyorlar, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ederek dans ediyorlar ve birlikte keyifli vakit geçiriyorlar.

3 ve 4. sınıf seviyelerinde ki kız-erkek öğrencilere açıktır. Çalışmalar dans odasında yapılır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler. 

Kulübün Amacı

Çocuklarımız için güvenli ve doğru bir dans eğitimi sunmak, bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, Doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik dansları uygulamalı olarak öğretmektir.

Kulüp Malzeme 

Okul eşofmanı, spor ayakkabısı ya da pisipisidir.(Her ders getirilmesi zorunludur.)

DRAMA KULÜBÜ

  Danışman Öğretmen: Sümeyye UZUNER

Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir.

Drama öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir. Önemli olan, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır. 

Çocuk oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksek yöntem, öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara bağımlı kalır. Öğrenci omuzlarına yüklenen sorumlulukları ezberlemeye başlar. Öğrenmeden ziyade ezberleme gerçekleşir ve bilgi kullanılmadığında unutulmaya mahkumdur.

Drama insanın kendisiyle olan iletişimini sağlar, insan kendini keşfeder, kendinin farkına varır, kendini daha iyi ifade eder, böylece özgüveni gelişir. Olaylara, olgulara eleştirel bir gözle bakar. Diğer insanlarla etkileşim kurar, işbirliği yapar, paylaşır, sorumluluk duyar, empati kurar, toplulukla çalışma yeteneği, katılımcılığı, toplumsal duyarlılığı artar. Ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşar. Yaratıcılığı ve estetik duyguları gelişir. Hayal gücü artar.

Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olur. Drama verileni olduğu gibi kabul etmeyip, araştırmayı ve kendi özgün ürününü ortaya koymayı sağlar. Drama bireyi özgürleştirir, yaşadığı çağın ve yerin farkında olmasına yol açar. Daha demokratik davranışlar geliştirir.

Yaşamla sanat arasında köprüler kurar.

ROBOTİK VE KODLAMA KULÜBÜ(4.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Tuğçe Nur OCAK

Robotik Nedir? Robotik Kodlama Nedir?

Öğrenciler, robotik nedir ne amaçla bu kulüpte yer aldıklarının bilincine varırlar.

Öğrenciler psikomotor becerilerini kullanarak robot tasarlar, bilişsel becerilerini kullanarak da kodlama yaparak robota yön verebilir beceriye ulaşabilirler.

Sınıf düzeylerine göre bir robot becerisi seçilir ve bu robot uygulama dönüştürülür aynı şekilde kodlama uygulamaları da bu şekilde ilerler.

Yılsonunda biriken kodlama uygulamaları robotlar üzerinde sergilenir

Çocuklar yaratıcı üretkenliklerin farkına varır.

SATRANÇ KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Melih ÇAKIR

Gerek biyolojik gerekse sosyal ve psikolojik olarak hayatımıza pozitif katkılar sunma potansiyelini barındıran satranç kulübümüzün sacayağını sessizlik, odaklanma ve düzenli çalışma prensipleri oluşturmaktadır.

 Harcadığımız emeğin karşılığını alarak mutlu kulüp saatleri geçirmemiz dileğiyle.

FUTBOL KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Fırat ÇAKMAK(3.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Ebru YÜCEL(4.SINIFLAR)

Futbol 11’er kişilik iki takım arasında oynanır ve kendine özgü kuralları vardır. Oyunun amacı, topu rakip kaleye sokmaktır. Topu elle ve kolla oynamak kesinlikle yasaktır, ama kafa ile ya da kurallara uygun olarak bedenin herhangi bir yeriyle topa vurulabilir. Yalnızca kaleciler belirlenmiş bir alan içinde topu elle tutabilir.

Futbolcular kendi takımının simgesi olan forma giyerler. Her oyuncunun forması üzerinde farklı bir numara yazılıdır. Yalnızca kaleciler, öbür oyunculardan kolayca ayırt edilebilmesi için farklı renkte forma giyer. Bütün futbolcular, bu oyun için uygun biçimde üretilmiş özel ayakkabılar krampon) kullanırlar.

BASKETBOL KULÜBÜ 

Danışman Öğretmen: H. Alper SERİM(3.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Aynur METİN(4.SINIFLAR)

Basketbol, dünyanın her yerinde her seviyedeki milyonlarca insanın oynadığı veya seyirci olarak izlediği popüler bir spor dalıdır. Bu kadar talep gören bu spor dalının nasıl doğduğunu ve nasıl bu kadar hızlı yayıldığını biliyor musunuz? 

Tarihte ilk bilinen basketbola benzer bir oyunun, Amerika' da Kızılderililer tarafından basit olarak oynandığı belirtilmektedir. Basketbolun bugünkü durumuna gelmesindeki ilk bilinçli çabalar, 1891 yılında Amerikalı bir beden eğitimi öğretmeni olan Dr. James Naismith tarafından başlatılmıştır. Massachusettes Springfield Koleji'nde 13 maddelik ilk oyun kuralları ile oynanmaya başlanan oyun, kış döneminde atletler, beyzbolcular ve Amerikan futbolu oynayan çocukların salon içinde sakatlanmalarını önleyici ve faydalı bir kış antrenmanı gerçekleştirmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı. Kısa bir sürede geniş kitlelerin ilgisini çeken basketbol; yardımcı antrenman özelliğinden kurtulup, popüler spor dallarından biri haline gelmiştir. 

Bu spor dalını yönetmek amacıyla çalışan FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) 1932 yılında İsviçre Cenevre'de kurulmuştur. Bilindiği üzere FIBA, basketbolun daha hızlı yayılması ve daha zevkli bir oyun haline gelebilmesi için gerekli her türlü düzenlemeleri ve oyun kurallarını hayata geçirmektedir. 

Seymen Koleji ve Basketbol

1983 Yılından itibaren faaliyet gösteren kurumumuz tarihinde birçok sportif başarıya imza atmıştır. Sayısız il Birinciliğinin yanında, şu ana kadar ilimiz okulları arasında elde edilmiş en iyi basketbol derecesi olan TÜRKİYE 3.sü unvanını taşımanın gururuna varmıştır. Elde edilen bu başarılı günlere dönüş adına çalışmalara hız verilmiş ve her kategoride sayısız Kocaeli dereceleri elde edilmiştir.

Bu başarıların oluşmasında birincil önceliğimiz basketbolu öğrencilerimize sevdirmek ve yetenekli olan öğrencilerimizi bu spora kazandırmaktır. Bu çalışmalarda basketbol temel beceriler edinimi, disiplin, birlikte hareket edebilme becerisi kazanımı ( team work ) gibi bilinçleri öğrencilerimize vermeyi hedeflemekteyiz. Amacımız okul ve kulüp takımlarına oyuncular kazandırmaktır.

GİTAR KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Berk YAYMAN

Gitar kulübü öğrencilerimizin hem sosyal hem de sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almaktadır. Kişinin özgüvenini güçlendirdiği gibi üretkenlik yönünün de açığa çıkmasına sebep olur. Aynı zamanda değişik müzik türlerinin tanıtılmasını hedef almıştır.(Klasik, Jazz, Blues vb.) 

Zeka gelişimine büyük katkısı olan gitarın öğrencilerin derslerine de olumlu yönde yansıdığı gözlemlenmiştir. Gitar kulübü aynı zamanda çocuklarda estetik algısının ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Temel gitar eğitimi alan öğrenciler sene boyunca yapılan etkinliklerde bireysel ya da grup olarak performanslarını sergilerler. 

Gitar kulübü gitara başlamak isteyenler ya da seviyesini ilerletmek isteyenlere açık bir kulüptür.

KEMAN KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Oğuz Yaşar ÖZZEREN

Perdesiz bir enstrüman olan keman seviyesine uygun şarkıları iki el koordinasyonunu sağlayarak çalabilmesi için gerekli etütlerin verilmesi ile kulüp çalışmalarımız başlayacaktır. 

a. Yay çekmek.

b. Sol el perdesiz nota yerleri.

c. İki el koordinasyonu.

d. Solfej eğitimi.

e. Melodi çalmak. 

f. Seviyesine göre duyduğu melodiyi çalabilmek. 

GERİ DÖNÜŞÜM VE YARATICILIK KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Ebru ÖNER

Geri dönüşüm ve yaratıcılık kulübünde; atık malzemeleri kullanarak ortaya ürünler çıkartacağız. Cam şişeleri boyayarak vazo, kâğıtlardan kalemlik, eski çoraplardan küçük oyuncaklar, kullanılmış CD’lerden çerçeve veya takı, pet şişelerden uçak veya saksı gibi tekrar kullanabileceğimiz eşyalara dönüştüreceğiz.  Çevreye verdikleri zararlar ile ilgili posterler hazırlayacağız.

Amacımız;

Atık malzemelerin çevreye verdiği zarar ve canlılara olan etkisini anlamak.

Geri dönüşüm konusunda bilinçlenmek.

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek. 

En önemlisi çevreye karşı duyarlılığı arttırmaktır.

İŞLEYEN ELLER KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Celile GÜRLER

İğne, iplik, kasnak ve etamin kullanarak unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru işlemelere kendi duygularımızı katarak yeni formlar veriyoruz. Renklerin uyumu, sessizlik, çalan hafif müzik ile günün yorgunluğunu ve stresini işleyen ellerimizde atıyoruz.

SİHİRLİ FIRÇALAR KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Başak TURGUT

Resimsel olarak bizlere zevk veren kolaj, guaj boya, akrilik, tuval resmi vb. gibi pek çok tekniği bağdaştıran kulübümüz farklılık arayan yeniliklere açık öğrencilerini beklemektedir. 

Kolaj ya da Kes-Yapıştır düz bir yüzey üzerine dergi ya da gazete kâğıdı, fotoğraf ve benzer nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen de boyaların kullanılmasıyla uygulanan bir resim tekniğidir. Modern Sanat kavramı içinde yer almaktadır. Bu çalışma ile yaratıcılık, hayal gücü gelişmektedir. Kompozisyon, uyum kavramları öğrenilmektedir.