Kulüpler

1. ve 2. SINIFLAR

ATATÜRKÇÜLÜK KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Merve DARCAN

Amacımız Atatürk’ü sembolize etmek değil, yaşama geçirmektedir.

Hedefimiz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak onun mirasını gereği gibi taşıyabilmek için gerçek Atatürkçülüğün nasıl olması gerektiğini doğru kavratabilmektir.

BALE KULÜBÜ
 
Danışman Öğretmen: Buse DOĞU
 
Bale; belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Aynı zamanda kendine özgü teknikleri, yöntemleri ve eğitim türleri olan bir dans biçimi; disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli sanat dalıdır.
 
Bale eğitimi klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Klasik balenin adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur.
 
1 ve 2. sınıf seviyelerindeki kız öğrencilere açıktır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.
 
Kulübün Amacı
 
Çocuklarımız için güvenli ve doğru bir bale eğitimi sunmak, Vaganova ( Rus ) sisteminden oluşan program ile çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik bale eğitimini uygulamalı olarak öğretmektir.
 
Kulüp Malzemeleri
 
Okul eşofmanı, bale ayakkabısı pisipisidir.(Her ders getirilmesi zorunludur.)
 
DRAMA KULÜBÜ
 
Danışman Öğretmen: Gül DOĞAN(1.SINIFLAR)
 
Danışman Öğretmen: Sümeyye UZUNER(2.SINIFLAR)
 
Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir.
 
Drama öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir. Önemli olan, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır.
 
Çocuk oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksek yöntem, öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara bağımlı kalır. Öğrenci omuzlarına yüklenen sorumlulukları ezberlemeye başlar. Öğrenmeden ziyade ezberleme gerçekleşir ve bilgi, kullanılmadığında unutulmaya mahkumdur.
 
Drama insanın kendisiyle olan iletişimini sağlar, insan kendini keşfeder, kendinin farkına varır, kendini daha iyi ifade eder, böylece özgüveni gelişir. Olaylara, olgulara eleştirel bir gözle bakar. Diğer insanlarla etkileşim kurar, işbirliği yapar, paylaşır, sorumluluk duyar, empati kurar, toplulukla çalışma yeteneği, katılımcılığı, toplumsal duyarlılığı artar. Ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşar. Yaratıcılığı ve estetik duyguları gelişir. Hayal gücü artar.
 
Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olur. Drama verileni olduğu gibi kabul etmeyip, araştırmayı ve kendi özgün ürününü ortaya koymayı sağlar. Drama bireyi özgürleştirir, yaşadığı çağın ve yerin farkında olmasına yol açar. Daha demokratik davranışlar geliştirir.
 
Yaşamla sanat arasında köprüler kurar.
 

FUN FOR KİDS (İNGİLİZCE KULÜBÜ) 1.SINIFLAR

Danışman Öğretmen: Gözde SEYMEN

İngilizce Kulübümüzün amacı;

İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için; İngilizce’nin sevilmesini sağlamaktır.Kulübümüzde İngilizce okuma-yazma, konuşma, dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlama amaçlı bol etkinlik yapılacaktır. Etkinliklerimizden bazıları, boyama, çizme, el işi kâğıdı veya karton gibi malzemeler ile kesme-yapıştırma, kendi materyalini hazırlama, videolar izleyip onlar üzerinde diyalog, drama gibidir.Etkinliklerimiz kendi ders konularımıza bağlantılı ve destekleyici olarak ilerlemektedir.Öğrencinin dili kullanırken kendine olan özgüvenini arttırmak en önemli amacımızdır. Etkinliklerimiz ve diğer uygulamalarımızı bu doğrultuda ilerletmekteyiz.Sene sonunda yaptığımız çalışmaları kulüp öğrencilerimiz ile birlikte yılsonu gösterimizde sergilemektedir.

RESİM KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Asuman ÖLGEN

Resimsel olarak bizlere zevk veren kolaj, guaj boya, akrilik, tuval resmi vb. gibi pek çok tekniği bağdaştıran kulübümüz farklılık arayan yeniliklere açık öğrencilerini beklemektedir.

Özellikle bu eğitim ve öğretim yılında ünlü ressamlarla ilgili kısa bilgiler eve tuval üzerine akrilik boya çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra plastik sanat örnekleri de uygulamalara dahil edilecektir.(Baskı, ebru,mozaik,seramik vs.)


SATRANÇ KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Melih ÇAKIR

Gerek biyolojik gerekse sosyal ve psikolojik olarak hayatımıza pozitif katkılar sunma potansiyelini barındıran satranç kulübümüzün sacayağını sessizlik, odaklanma ve düzenli çalışma prensipleri oluşturmaktadır.

JİMNASTİK KULÜBÜ (1.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Aynur METİN

Jimnastik, çoğunlukla kapalı salonlarda aletsiz ya da belirli aletler kullanılarak yapılan beden hareketleridir. Vücuda esneklik sağlayan jimnastik, aynı zamanda çeviklik, uyum ve güç kazandırır.

Tüm sporların temelini oluşturan bu branşta öğrencilerimize bedenini kontrol etme, esneklik, koordinasyon, temel duruşlar ve disiplin becerilerinin kazanımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.  

BASKETBOL KULÜBÜ (2.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: H. Alper SERİM 

1983 Yılından itibaren faaliyet gösteren kurumumuz tarihinde birçok sportif başarıya imza atmıştır. Sayısız il birinciliğinin yanında, şu ana kadar ilimiz okulları arasında elde edilmiş en iyi basketbol derecesi olan TÜRKİYE 3.sü unvanını taşımanın gururuna varmıştır.

Elde edilen bu başarılı günlere dönüş adına çalışmalara hız verilmiş ve her kategoride sayısız Kocaeli dereceleri elde edilmiştir.

 Bu başarıların oluşmasında birincil önceliğimiz basketbolu öğrencilerimize sevdirmek ve yetenekli olan öğrencilerimizi bu spora kazandırmaktır. Bu çalışmalarda basketbol temel beceriler edinimi, disiplin, birlikte hareket edebilme becerisi kazanımı ( team work ) gibi bilinçleri öğrencilerimize vermeyi hedeflemekteyiz.

Amacımız okul ve kulüp takımlarına oyuncular kazandırmaktır.

DAVUL KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: İlker ŞENER

Kulübümüzün amacı;

Enstrüman çalma becerisini öğrenmek, bireysel çalınan çalgıları grup bilinciyle ve çalışmalarıyla yön verip çalmak.

a.     Duyduğu ritmi açlma

b.     Nota ve bona okuma

c.     Seviyesine uygun gördüğü her notayı çalabilme

d.     İşitsel belleğin arttırılması

 

e.     Seviyesine uygun 4/4, 3/4, 9/8, 7/8 ve 5/8 ritim kalıplarını notasyon olarak çalabilmesi.

KEMAN KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Ceren YILMAZ(2.SINIFLAR)

Perdesiz bir enstrüman olan keman seviyesine uygun şarkıları iki el koordinasyonunu sağlayarak çalabilmesi için gerekli etütlerin verilmesi ile kulüp çalışmalarımız başlayacaktır.

a.     Yay çekmek.

       b.     Sol el perdesiz nota yerleri.

c.     İki el koordinasyonu.

d.     Solfej eğitimi.

e.     Melodi çalmak.

f.      Seviyesine göre duyduğu melodiyi çalabilmek.

OTANTİK ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Zeliha SOYDAN

Kulübümüzün amacı;

Geleneksel çocuk oyunlarının kaybolmaya yüz tuttuğu, grup oyunlarının ve oyuna yönelik yaratıcılıklarının azaldığı günümüzde çocuk olmanın coşkusunu yeniden yaşamak ve yaşatmaktır. 

Çocukların fiziksel ve motor gelişim alanları oyun yoluyla desteklenmekte ve duygusal yönden rahatlamaları, arkadaşlık duygularını geliştirmeleri, paylaşmayı, beraber oyun oynamayı, problem çözmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 

ZEIG WAS DU KANNST KULÜBÜ(ALMANCA KULÜBÜ)

Danışman Öğretmen: Hicran GETİREL(1.SINIFLAR)

Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin kendilerini iyi hissetmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktır.

 Kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getireceğiz. Öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmelerini sağlayıp, kelime bilgisi çalışmaları yapacağız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini yılsonu gösterisinde sizlere sunacaktır.

ROBOTİK KULÜBÜ(2.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Hande AYDIN 

Öğrenciler, robotik nedir ne amaçla bu kulüpte yer aldıklarının bilincine varırlar. Öğrenciler psikomotor becerilerini kullanarak robot tasarlar, bilişsel becerilerini kullanarak da kodlama yaparak robota yön verebilir beceriye ulaşabilirler. Sınıf düzeylerine göre bir robot becerisi seçilir ve bu robot uygulama dönüştürülür aynı şekilde kodlama uygulamaları da bu şekilde ilerler. Yılsonunda biriken kodlama uygulamaları robotlar üzerinde sergilenir. Çocuklar yaratıcı üretkenliklerin farkına varır.

3. ve 4.SINIFLAR

TASARIM KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Gülümser ÖZTUNÇ

Kağıt, ip, boncuk, renkli kartonlar, renkli kalemler kullanarak yapabileceğimi  sınırsız tasarımlarla, renkli güzel çalışmalarla yaratıcı yönümüzü geliştireceğiz.

MODERN DANS KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Buse DOĞU

Amaçları arasında bireysel ve toplu olarak dans edebilme yeteneğini geliştirip, dansla ilgili konularda sanatsal açıdan düşünebilme ve yorum getirebilme alışkanlığını kazandırmak olan Modern Dans Kulübümüzde öğrencilerimiz estetik duygu ve vücut esnekliği kazanıyorlar, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ederek dans ediyorlar ve birlikte keyifli vakit geçiriyorlar. 3 ve 4. sınıf seviyelerinde ki kız-erkek öğrencilere açıktır. Çalışmalar dans odasında yapılır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.

Kulübün Amacı

Çocuklarımız için güvenli ve doğru bir dans eğitimi sunmak, bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, Doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik dansları uygulamalı olarak öğretmektir.

Kulüp Malzeme;Okul eşofmanı, spor ayakkabısı ya da pisipisidir.(Her ders getirilmesi zorunludur.)

DRAMA KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Gül DOĞAN

Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir.

Drama öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir eğitim yöntemidir. Önemli olan, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, bilgiye ulaşmanın yollarını sunmaktır.

Çocuk oyun çağında ilkokula başlar. Geleneksek yöntem, öğrenciyi oyun dünyasından alıp ders çalışmaya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara bağımlı kalır. Öğrenci omuzlarına yüklenen sorumlulukları ezberlemeye başlar. Öğrenmeden ziyade ezberleme gerçekleşir ve bilgi kullanılmadığında unutulmaya mahkumdur.

Drama insanın kendisiyle olan iletişimini sağlar, insan kendini keşfeder, kendinin farkına varır, kendini daha iyi ifade eder, böylece özgüveni gelişir. Olaylara, olgulara eleştirel bir gözle bakar. Diğer insanlarla etkileşim kurar, işbirliği yapar, paylaşır, sorumluluk duyar, empati kurar, toplulukla çalışma yeteneği, katılımcılığı, toplumsal duyarlılığı artar. Ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşar. Yaratıcılığı ve estetik duyguları gelişir. Hayal gücü artar.Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olur. Drama verileni olduğu gibi kabul etmeyip, araştırmayı ve kendi özgün ürününü ortaya koymayı sağlar. Drama bireyi özgürleştirir, yaşadığı çağın ve yerin farkında olmasına yol açar. Daha demokratik davranışlar geliştirir. Yaşamla sanat arasında köprüler kurar.

 

ROBOTİK KULÜBÜ(4.SINIFLAR)

Danışman Öğretmen: Hande AYDIN

Robotik Nedir? Robotik Kodlama Nedir?

       Öğrenciler, robotik nedir ne amaçla bu kulüpte yer aldıklarının bilincine varırlar.

       Öğrenciler psikomotor becerilerini kullanarak robot tasarlar, bilişsel becerilerini kullanarak da kodlama yaparak robota yön verebilir beceriye ulaşabilirler.

       Sınıf düzeylerine göre bir robot becerisi seçilir ve bu robot uygulama dönüştürülür aynı şekilde kodlama uygulamaları da bu şekilde ilerler.

       Yılsonunda biriken kodlama uygulamaları robotlar üzerinde sergilenir

       Çocuklar yaratıcı üretkenliklerin farkına varır.

RESİM KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Asuman ÖLGEN

Resimsel olarak bizlere zevk veren kolaj, guaj boya, akrilik, tuval resmi vb. gibi pek çok tekniği bağdaştıran kulübümüz farklılık arayan yeniliklere açık öğrencilerini beklemektedir.

Özellikle bu eğitim ve öğretim yılında ünlü ressamlarla ilgili kısa bilgiler eve tuval üzerine akrilik boya çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra plastik sanat örnekleri de uygulamalara dahil edilecektir.(Baskı, ebru,mozaik,seramik vs.)

AHŞAP BOYAMA KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Başak TURGUT

 Stencil,transfer, çatlatma, dekupaj vb. pek çok tekniği bünyesinde barındıran bu kulüpte resim sanatı ile bağdaşan bir çok özellik bulunmaktadır . Bu teknik bilgilerin yanı sıra asıl önemsenen öğrencilerimizin resimsellikten kopmadan yaratıcılıklarını desteklemektir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Melih ÇAKIR

Gerek biyolojik gerekse sosyal ve psikolojik olarak hayatımıza pozitif katkılar sunma potansiyelini barındıran satranç kulübümüzün sacayağını sessizlik, odaklanma ve düzenli çalışma prensipleri oluşturmaktadır.

JİMNASTİK KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Burak SESİBÜYÜK

Tüm sporların temelini oluşturan bu branşta öğrencilerimize bedenini kontrol etme, esneklik, koordinasyon, temel duruşlar ve disiplin becerilerinin kazanımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.

BASKETBOL KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: H. Alper SERİM(4.SINIFLAR) 

Danışman Öğretmen: Aynur METİN(3.SINIFLAR)

 1983 Yılından itibaren faaliyet gösteren kurumumuz tarihinde birçok sportif başarıya imza atmıştır. Sayısız il Birinciliğinin yanında, şu ana kadar ilimiz okulları arasında elde edilmiş en iyi basketbol derecesi olan TÜRKİYE 3.sü unvanını taşımanın gururuna varmıştır. Elde edilen bu başarılı günlere dönüş adına çalışmalara hız verilmiş ve her kategoride sayısız Kocaeli dereceleri elde edilmiştir.

 Bu başarıların oluşmasında birincil önceliğimiz basketbolu öğrencilerimize sevdirmek ve yetenekli olan öğrencilerimizi bu spora kazandırmaktır. Bu çalışmalarda basketbol temel beceriler edinimi, disiplin, birlikte hareket edebilme becerisi kazanımı ( team work ) gibi bilinçleri öğrencilerimize vermeyi hedeflemekteyiz. Amacımız okul ve kulüp takımlarına oyuncular kazandırmaktır.

MASA TENİSİ KULÜBÜ 

Danışman Öğretmen: Ebru YÜCEL

Masa tenisi iki veya dört kişiyle, lastik ve tahtadan yapılmış özel raketlerle oynanan, vurulan topu masayı ikiye tam ortadan ayıran filenin üzerinden ve ya yanından karşı alana geçirme amaçlı oynanan bir oyundur.

1900lü yıllarda keşfedilmeye başlanan bu spor dalında dünyadaki en başarılı sporcular hem bayanlarda hem de erkeklerde tüm turnuvaları domine eden Çin’li sporculardır.

Ülkemizde 1966 yılında federe olan bu spor dalı ilk kez 1988 yılında Seul’da düzenlenen kış olimpiyatlarında bir olimpiyat sporu olarak değer kazanmıştır.

Masa tenisi sporu, okulumuzda kuruluşundan bu yana popülaritesini korumakta ve gerek okul gerekse kulüp takımlarımız müsabakalara iştirak etmektedirler.

 Masa Tenisi kulübünde öğrencilerimize;

Sporun genel kurallarını, malzemelerini, temel duruş ve tekniklerini, raket tutma çalışmalarını, forhand, backhand, servis tekniklerini vermeyi amaçlamaktayız. Bu kazanımları pekiştirmek için belli aralıklarla müsabakalar düzenlemekteyiz.

GİTAR KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Berk YAYMAN 

Gitar kulübü öğrencilerimizin hem sosyal hem de sanatsal bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almaktadır. Kişinin özgüvenini güçlendirdiği

 gibi üretkenlik yönünün de açığa çıkmasına sebep olur. Aynı zamanda değişik müzik türlerinin tanıtılmasını hedefalmıştır.(Klasik, Jazz, Blues vb.)Zeka gelişimine büyük katkısı olan gitarın öğrencilerin derslerine de olumlu yönde yansıdığı gözlemlenmiştir. Gitar kulübü aynı zamanda çocuklarda estetik algısının ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Temel gitar eğitimi alan öğrenciler sene boyunca yapılan etkinliklerde bireysel ya da grup olarak performanslarını sergilerler.

TERARRİUM KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Zeynep İLTER

Terrarium; cam bir fanus içerisinde, suya dayanaklı bitkilerle oluşturulan bir ekosistemdir. Öğrencilerin hayal ettiği gibi dizayn edebileceği bu sistem ile kulüp saatinde, hayata bakış açılarının yeşilliklerin olduğu taraftan seyredileceği mini bir atölye çalışması yapılacaktır.Tüm yaratıcılığını kullanarak oluşturduğu bu dünyayı, hazırlanan planlar doğrultusunda kulüp zamanı içerisinde süsleme teknik becerilerini geliştirerek, zevk alarak, yaratıcılığını geliştirerek, dikkat süresini arttırarak ve konsantrasyon becerisini geliştirerek yapması hedeflenen bir çalışma olacaktır.