2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı Eylem Planımız

 

ÖZEL SEYMEN İLKOKULU

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

EKO-OKULLAR PROJESİ EYLEM PLANI

                                                                           KONU: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

EKİM

 

 

Eylem planının oluşturulması

 

Tüm öğretmenlere Eko Okullar projesi ve konuları hakkında (Biyolojik Çeşitlilik) bilgi verilmesi ve tüm zümrelerle paylaşılması

 
 

Koordinatör Öğretmen

 
 

Eko-timin belirlenmesi

 

Tüm sınıflarda Eko Okullar projesinin ve “Biyolojik Çeşitlilik” konusunda çalışılacağının açıklanması

 
 

Sınıf Öğretmenleri

 

Okulun web sitesinde eko-okullar konusunun, eylem planının ve

eko-timin güncellenip, paylaşılması

 

Eko - Okullar hakkında velinin ve çevrenin bilinçlendirmesi

 

 

Okul İdaresi - Koordinatör Öğretmen

 

Eko-Tim öğrencilerine Okul Müdürü tarafından “Eko-tim Rozeti” takma töreninin gerçekleştirilmesi

 
     

Okul İdaresi

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

   
 

Eko-Tim öğrencilerinin okul idaresi ile toplantı gerçekleştirmesi ve

görev dağılımlarının belirlenmesi

 
 

Eko ilke ve slogan ile ilgili poster çalışması

   
 

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 
 

‘’15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’’ kapsamında okulumuzun çevresindeki parkları temizleme etkinliği

 
 

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

Beden Eğitimi Öğretmenleri

 
 

‘’4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’’ kapsamında çevremizde yaşayan biyolojik çeşitlilikteki hayvanların incelenmesi

   
 

Sınıf Öğretmenleri - 1. Sınıflar 

 
 

‘’Minik Ellerden Doğaya’’ fidan dikimi etkinliği

 
 

Sınıf Öğretmenleri - 1. Sınıflar 

 

KASIM

 
 

“Biyolojik Çeşitlilik” El Kitabının incelenmesi

 
 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

   

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

Eko okul panosunun hazırlanması

 
 

‘’Extinct Animals Signboards ‘’ çalışması

 
 

İngilizce Zümresi - 4.Sınıflar

   

Okul bahçesinde belirlenen bir ağacın sonbahar mevsimi boyunca yapraklarındaki değişiminin gözlemlenmesi ve toplanan yaprakların panoda sergilenmesi

 
 

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

   
 

‘’Ekosistemin  Ritmini Yakala ’’ Etkinliği

 
 

Müzik Zümresi

1 ve 2. Sınıflar

 
 

Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ‘’Güneşin Işıkları Ağaçlarıma Değsin Projesi’’ ile  TEMA VAKFI aracılığıyla fidan satışı yapılması ve okulumuzun sitesinde bilgilendirilmesi

 
 

Okul İdaresi

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 

ARALIK

 

·          

·         Eko okul panosunun güncellenmesi

·          

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 
 

‘’Gözyaşıyla Karışmış Doğa’’

 

Drama atölyesi

1 ve 2. Sınıflar

 

‘’Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ etkinliği kapsamında anavatanı Türkiye olan yiyeceklerin tanıtılması ve okul koridorlarında sergilenmesi

 
 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 
 

‘’ Wilden Tieren in der Natur’’

 

Almanca Zümresi

1 ve 2. Sınıflar

 

‘’Tohum Çeşitlerini Tanıyorum’’ bilgilendirme etkinliği

   
 

Sınıf Öğretmenleri - 4. Sınıflar 

   

OCAK

 

·          

Atık maddelerden nesli tükenen ya da tükenmekte olan canlıların maketlerinin yapılması ve panoda sergilenmesi

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 
 

‘’Geleceğe Mektup’’

 
 

Drama atölyesi

3 ve 4. Sınıflar

·          

·         Sınıflardaki atık kağıt ve koridorlardaki atık pil toplama kutularının  kullanımının özendirilmesi

·          

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

·          

·         ‘’Yerli Tohum’’

·          

 

Sınıf Öğretmenleri - 4. Sınıflar 

 
 

‘’Living Creatures Posters’’

 

İngilizce Zümresi - 1.Sınıflar

 

ŞUBAT

 
 

Atık maddelerden hayvan maketlerinin yapılması

 

Sınıf Öğretmenleri - 2. Sınıflar 

Okul bahçesindeki biyolojik çeşitliliğin incelenmesi ve bu canlıların beslenme zincirinin görselleştirilmesi

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

Nesli tükenmekte olan hayvanların posterinin hazırlanması

 
 

Fen Bilgisi Zümresi – 1.Sınıflar

 
 

Nesli tükenmekte olan canlıların habitatlarının üç boyutlu maketinin oluşturulması

 
 

Fen Bilgisi Zümresi – 2.Sınıflar

 
 

Bitkiler Konulu Afiş Çalışması

 

Bilişim Teknolojileri - 2. Sınıflar

 

MART

 

Kuş çeşitliliğine dikkat çekmek amacıyla ‘’Su Kuşlarını Gözlemliyorum’’ gezisi

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

   
 

“ Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesi kapsamında ‘’ Türkiye’de Nesli Tükenen Hayvanlar” konusunun araştırılması

 
 

Sınıf Öğretmenleri - 3. Sınıflar 

 

‘’Ekolojik Denge’’ kolaj çalışması

 

Görsel Sanatlar Zümresi

1 ve 2. Sınıflar

 

Yapılan 3 boyutlu maket ile sera etkisinin biyoçeşitliliğe zararlarının gözlemlenmesi

 

Fen Bilgisi Zümresi – 3.Sınıflar

 

Yapay çevre maketi oluşturma

   
 

Fen Bilgisi Zümresi – 4.Sınıflar

 

‘’21 Mart Dünya Orman Günü’’ etkinliği kapsamında ormanların ev sahipliği yaptığı biyolojik çeşitlilik ile  ilgili afiş hazırlanması ve velilere dağıtımı

   
 

Okul İdaresi-Koordinatör Öğrt

 

NİSAN

 
 

“ Canlılar Dünyasına Yolculuk” pankart etkinliği

 

Sınıf Öğretmenleri - 3. Sınıflar 

   
 

‘’Which animal would you like to feed?’’ çalışması

 

İngilizce Zümresi - 2.Sınıflar

     
 

‘’Ekolojik Denge’’ kolaj çalışması

 

Görsel Sanatlar Zümresi

3 ve 4. Sınıflar

 

Biyolojik çeşitliliği gözlemlemek adına ‘’Darıca Hayvanat Bahçesi’’ gezisi

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

‘’ Die Verschmutzungsverhinderung Der Wasserquellen’’

 

Almanca Zümresi

3 ve 4. Sınıflar

 
 

‘’Ekosistem İçin Ses Veriyoruz’’ Etkinliği

 

Müzik Zümresi

3 ve 4. Sınıflar

 

 

MAYIS

 
 

‘’Ecologic Terms and Poster Presentations’’

 

İngilizce Zümresi-3. Sınıflar

 
 

Çevre Yürüyüşü Düzenlenmesi

 
 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

Beden Eğitimi Öğretmenleri

 
 

‘’Doğa için Koş’’ etkinliği

 

Beden Eğitimi Öğretmenleri

   
 

“Ekolojik Denge” Kolajlarının birleştirilmesi

 

Görsel Sanatlar Zümresi-

1,2.3 ve 4. Sınıflar

 
 

‘’22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü’’ kapsamında ‘’Deniz Biyoçeşitliliği’’ ile ilgili belgesel seyredilmesi  

 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

HAZİRAN

 
 

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim-

Tüm okul

 

Yıl içinde yapılan tüm çalışmaların sunum haline getirilerek dijital panoda sergilenmesi

 
 

Koordinatör Öğrt.- Eko-tim