2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Eylem Planımız

 

ÖZEL SEYMEN İLKOKULU

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

EKO-OKULLAR PROJESİ  EYLEM PLANI

KONU: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

EKİM

 

Eylem planının oluşturulması, tüm zümrelerle paylaşılması

 

 Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 Eko-timin belirlenmesi

Okulun web sitesinde eko-okullar konusunun, eylem planının,

eko-timin paylaşılması

 Eko-Tim öğrencilerinin Okul idaresi ile toplantı gerçekleştirilmesi, eylem planı üzerine sohbet edilmesi

Okul İdaresi Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 

 

 Eko ilke ve slogan yarışması

Koordinatör Öğrt- Eko-tim

Sınıf Öğretmenleri

 

 “Gezegenimizi Tanıyalım” ünitesi kapsamında “Dünyanın Katmanları” konusunun araştırılması

 

 Sınıf Öğretmenleri - 3. Sınıflar 

 “Thema : die Tiere”

 Almanca Kulübü

 

KASIM

 

 Eko okul panosunun hazırlanması

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 “Marine Biodiversity” çalışması

 İngilizce Zümresi-1. Sınıflar

 “Biyolojik Çeşitlilik” El Kitabının incelenmesi

 Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 “Pandalar için besteliyoruz” Etkinliği

 Müzik Zümresi – 3.Sınıflar

 “Thema : die Natur”

 Almanca Kulübü

ARALIK


 Bölgedeki biyolojik çeşitlilik durumunun, endemik türler olup olmadığının araştırılması

 Koordinatör Öğrt- Eko-tim

 Nesli Tehlikede Olan Hayvanların araştırılması

 Sınıf Öğretmenleri - 2. Sınıflar 

 Çalışma Konusu Afiş Çalışması

 Bilişim Teknolojileri - 2. Sınıflar

 

 “Bitkiler” Kolajı

 Görsel Sanatlar Zümresi

1 ve 2. Sınıflar

OCAK

 

·          “Endangered Animals Poster” çalışması

 İngilizce Zümresi - 4.Sınıflar

 “Fabl” Etkinliği

 Sınıf Öğretmenleri - 2. Sınıflar 

 

·        Eko okul panosunun güncellenmesi

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 

 Yaz Mevsimi Meyve ve Sebzelerinin atık malzemelerden yapılması

 

 Sınıf Öğretmenleri - 1. Sınıflar 

ŞUBAT

 

 Öğrencilerin evde besledikleri hayvanları tanıtmaları

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 Deniz Ekosistemi

 Fen Bilgisi Zümresi – 1.Sınıflar

 Kutu Ekosistemi

 Fen Bilgisi Zümresi – 2.Sınıflar

 Çöl Ekosistemi

 Fen Bilgisi Zümresi – 3.Sınıflar

 “Bitkilerin Sağlığımız Üzerindeki Etkisi” üzerine bilgilendirme çalışmaları

 Beden Eğitimi Öğretmenleri

MART

 

 “Besin Zinciri” Etkinlikleri

 

 Sınıf Öğretmenleri - 2. Sınıflar 

 Yer Altı Sularına Karışan Evsel Atıkların Bitki Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Deneyi

 

 Fen Bilgisi Zümresi – 4.Sınıflar

 “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz” ünitesi kapsamında “Nesli Tükenmekte olan Hayvanlar” Poster Çalışması

 Sınıf Öğretmenleri - 3. Sınıflar 

 “Ormanlarımızın Yok Olması”

 Drama atölyesi 1 ve 2. Sınıflar

NİSAN

 

 “Nesli Tükenen Hayvanlar”

 Drama atölyesi 3 ve 4. Sınıflar

 “Hayvanlar” Kolajı

 Görsel Sanatlar Zümresi 3 ve 4. Sınıflar

 “Biyolojik Çeşitlilik” konulu belgesellerin izlenmesi

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

 “Life Cycle Hats” etkinliği

 İngilizce Zümresi - 2.Sınıflar

MAYIS

 

 “Who eats what” projesi

 İngilizce Zümresi - 3.Sınıflar

 Okul Bahçesindeki Ağaçların Türlerinin Tespiti

 Sınıf Öğretmenleri - 2. Sınıflar 

 Çevre Yürüyüşü Düzenlenmesi

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim Beden Eğitimi Öğretmenleri

 “Bitkiler” ve “Hayvanlar” Kolajının birleştirilmesi

 Görsel Sanatlar Zümresi- 1,2.3 ve 4. Sınıflar

 “Kuş Gözlem Kulesi” gezisi

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim

HAZİRAN

 

 Yıl içinde yapılan tüm çalışmaların sunum haline getirilerek dijital panoda sergilenmesi

 Koordinatör Öğrt.- Eko-tim-

Tüm okul