Kulüpler

BALE KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Buse DOĞU

Bale; belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Aynı zamanda kendine özgü teknikleri, yöntemleri ve eğitim türleri olan bir dans biçimi; disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli sanat dalıdır. Bale eğitimi klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Klasik balenin adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur.

Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.

Kulübün Amacı; Çocuklarımız için güvenli ve doğru bir bale eğitimi sunmak, yaşlarına uygun teknikler ile çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine uygun olarak ilerlemek, doğru duruş, kol ve ayak pozisyonları, müzik eşliğinde teknik bale eğitimini uygulamalı olarak öğretmektir.

DRAMA KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Gül GEYİK

Sanatla ilgilenen çocuklar daha başarılı ve sosyal yönleri gelişmiş bireylerdir.    Tiyatro ve drama eğitimleri ; çocuklarımızın hayal güçlerini ve yaratıcılığını geliştiren, özgüven duygusuna sahip iletişim ve sosyal becerileri gelişmiş  birer birey olmalarına katkı sağlarken hayata bambaşka bir açıdan bakmalarını sağlamaktadır. Drama ile eğlenirken öğreten etkinliklerle çocuklar kendilerini özgürce ifade ederken sahne çalışmalarıyla ise güven duygusunu geliştirecektir. Dönem sonunda drama kulübü öğrencileriyle “ Dans Tiyatrosu “  yada Pandomim  tarzında çocukların seviyesine uygun  bir  gösteri hazırlanacaktır .

Kulüpte yapılan çalışmalar

-          Hayal Gücü ve Yaratıcılık çalışmaları

-          İmgelem geliştirici oyunlar

-          Sahne oyunları

-          Rol oynama ve canlandırma etkinlikleri

-          Pandomim çalışmaları

-          Doğaçlama çalışmaları

-          Öykü kurgulama ve canlandırma vb.

        Ayrıca yaratıcı dramanın diğer faydaları şöyle sıralanabilir:

1.Bireyin kendini ifade becerilerini geliştirir ,özgüvenini destekler.

 2. Bireyin zihinsel kapasitesini geliştirir.

3. Bireyin kendilik kavramının gelişimine katkıda bulunur.

4. Bireye bağımsız düşünme ve karar verme becerileri kazandırır.

5. Bireyin duygularının farkına varmasına ve bunları ifade edebilmesine yardımcı olur.

 6. Bireyin iletişim becerilerinin gelişmesine olumlu katkılar sağlar.

7. Bireyin sosyal farkındalığının artmasını sağlar.

 8. Bireyin empatik becerilerinin artmasına yardımcı olur.

 9. Problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.

 10. Grup içi süreçlerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlar.

11. Öğrencinin genel performansının (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) gelişmesine katkı sağlar.

12. Tiyatro sanatına ilginin ve dikkatin  ve becerilerinin geliştirilmesini sağlar.

 İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Emma

İngilizce Drama Kulübü; Çocukların İngilizcelerini geliştirmelerine olanak sağlamakta ve İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için çok önemlidir.

Dil öğrenimini eğlenceli kılmak ve İngilizce’yi oyunlar aracılığıyla geliştirerek ve kelime bilgisini zenginleştirmektedir.

İngilizce dans, şarkı ve skeçlerle hem İngilizce kelimeleri doğru telaffuz etmeyi hem de konuşmadaki akıcılıklarını artırarak dinleme becerilerini ve anlama kapasitelerini üst seviyeye taşıyacaktır.

KÜÇÜK RESSAMLAR KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Işıl KAPTAN

Farklı boyaları ve resim yapılabilecek farklı zeminleri tanıma fırsatı olan bir kulüp olan Küçük Ressamlar kulübünde neler yapacağız? Tuval, Kalın kağıtlar üzerine akrilik ve karışık teknik ile üzerinde değişik efektler uygulayarak ortaya farklı resimler çıkaracağız. Aynı zamanda çocuklarımızın ressamlarla ilgili bilgileri öğrenecek ve onları tanıma fırsatını bulabilecekler. Küçük ressamlar Büyük ressamların resimlerini inceleyip onların resimlerinden esinlenerek yeni çalışmalar üretecekler. Bu kulüpte ek olarak zaman zaman kolaj tekniğini tuval zemine akrilik boyaların da desteği ile yeni tasarımlar oluşturmak için kullanacağız. Ayrıca geri dönüşüm çalışması olarak dekoratif şişe boyama, süsleme ve doğal taşlar üzerine boyama ile pano çalışması yapacağız. Bu taşlardan magnet çalışması yapacağız.

Boyalarla daha yakından ilişki kurmak çocukların psikolojik gelişim süreçlerine destek sağlamaktadır Kazanımımız ince motor kaslarımızın gelişimi, farklı materyalleri tanımak ve kullanmak, yaratıcılık sürecini desteklemek ve geliştirmektir.

JİMNASTİK KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Ebru YÜCEL

Tüm sporların temelini oluşturan bu branşta öğrencilerimize bedenini kontrol etme, esneklik, koordinasyon, temel duruşlar ve disiplin becerilerinin kazanımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. 

KÜÇÜK MÜZİSYENLER KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Neşe SARISÖZEN

Küçük yaştan itibaren müziği yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, algılaması ve bedensel olarak uygulayabilmesi temel amaçtır. Orff Schulwerk eğitim sisteminin desteği ile; motivasyon,   yaratıcılık, sosyal, bedensel ve ruhsal gelişimi müzik ile artırabilmek hedeflenir. Yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak etkinlikler planlanır ve uygulanır.

 ALMANCA DRAMA KULÜBÜ

Danışman Öğretmen: Hicran GETİREL

Kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getiriyoruz, öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz, kelime bilgisi çalışmaları yapıyoruz.

Bunun yanı sıra küçük el kaslarını güçlendirip, el becerilerini geliştirmek de kulübümüzün amaçları arasında yer almaktadır. Kulüp içerisinde yapılan özgün çalışmaları kulüp öğrencilerine sunmak, öğrencilerin, öğrendikleri yabancı dilde iletişim kurma becerilerini geliştirmek, Alman Kültüründeki farkındalıkları kazandırmak temel odak noktalarımızı oluşturmaktadır.

Kulübümüzde; yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek, dil becerilerini görseller, videolar, oyunlar, şarkılar ile eğlenerek aktif bir şekilde kullanmak amaçlanmaktadır.