Haftanın Sözü

Yaşadığımız zamanın diğer her bir zamanın üstünde bir avantajı vardır: O, bize aittir.

The present time has one advantage over every other - it is our own.

Die Gegenwart hat einen Vorteil gegenüber  jeder anderen - das gehört uns.

Charles Caleb Colton