YABANCI DİL BAŞARISI ULUSLAR ARASI KRİTERLERLE DE TESCİLLENDİ

Başarının ölçülmesinde nesnellik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bilen kurumumuz Yabancı Dil öğretiminde öğreten ile ölçeni ayırarak öğrencilerin İngilizcedeki başarılarını uluslar arası standartlarda değerlendiriyor.

PQS sınavları öğrencilerin gerçek yaşam ortamlarında iletişim kurmak için İngilizceyi nasıl kullandıklarını değerlendirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu sınavlar Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak hazırlanır ve uluslar arası geçerlilik sağlar.

Tabletle çevrim içi uygulamalar şeklinde yapılan sınavlarda öğrencilerin dinlediğini ve okuduğunu anlama bilgileri ölçülür. Elde edilen sonuçlar uluslar arası kriterlerde değerlendirilir.

14/10/2019 tarihinde uygulanan PQS sınavlarında öğrencilerimizin üstün başarıları öğretmenlerimizi ve velilerimizi gururlandırmıştır.