BİR DURUŞTUR SEYMENDE OKUMAK…


Sesimizi Değil, Düşüncemizi Yükseltmek, Aydınlık Geleceği Dokumak İçin

Yarınlara Bir Adım Önde Olmak İçin Her Gün Seymende Oku-Yorum

Amacımız Yarıştırmak Değil; Başarılı Olmanın, Okumanın Tadını Vermektir.

BU AY OKUDUĞUMUZ KİTAPLARIMIZ

Türk  Dili  ve Edebiyatı  Bölümü olarak  amacımız  bütün yaş grubundaki öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etme; Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma; anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmektir. Böylece değişim ve geçmiş arasındaki korunması gereken önemli dengeyi sağlayarak onlara sorun çözme becerisi kazandırmak ve düşünmeyi öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Bunun  sonucunda  da  kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk Dili ve Edebiyatının ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek ulusumuzun dil, düşünce ve kültür dünyasına da katkıda bulunmaktayız.

Bu bağlamda her  düzeyde  12. sınıf sonuna kadar her öğrencimiz her dönemde Türk ve Dünya  edebiyatından  seçilen  eserleri  okumakta eserleri öğretmenleriyle ayrıntılı bir biçimde inceleme fırsatı bulabilmekte ve okudukları eserlerin yazarlarıyla kitap söyleşisi yapmaktadır.